[Download] Tải Mẫu hợp đồng ngoại thương – Tải về File Word, PDF

Mẫu hợp đồng ngoại thương

Mẫu hợp đồng ngoại thương
Nội dung Text: Mẫu hợp đồng ngoại thương

Download


Mẫu hợp đồng ngoại thương sau đây giúp người đọc biết được cách viết các hợp đồng ngoại thương đúng quy cách và trình tự, cũng như cách soạn thảo một mẫu hợp đồng đúng quy định và hợp pháp.

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu hợp đồng ngoại thương – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu hợp đồng ngoại thương File Word, PDF về máy

Mẫu hợp đồng ngoại thương

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu hợp đồng ngoại thương

Đoạn trích của “Mẫu hợp đồng ngoại thương” sẽ giúp các bạn có thể hình dung được cách trình bày và soạn thảo hợp đồng sao cho đúng chuẩn, đảm bảo cả về mặt nội dung lẫn hình thức, mời các bạn cùng tham khảo. 

HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG
Số: ……………………………
Ngày:…………………………
Hợp đồng này được lập và ký vào ngày…… tháng….. năm …… giữa:
Công ty………………………………………………………………………………………………………………………….
Đại diện bởi ………………………………………………  Chức vụ………………………………………………………
Trụ sở…………………………………………………………………………………………………………………………….
Tài khoản số……………………………………………………………………………………………………………………
Tại Ngân hàng…………………………………………………………………………………………………………………
Mã số thuế………………………………………………………………………………………………………………………
Dưới đây gọi là BÊN MUA
Công ty………………………………………………………………………………………………………………………….
Đại diện bởi………………………………………..Chức vụ………………………………………………………………
Trụ sở…………………………………………………………………………………………………………………………….
Tài khoản số……………………………………………………………………………………………………………………
Tại Ngân hàng…………………………………………………………………………………………………………………
Mã số thuế………………………………………………………………………………………………………………………
Dưới đây gọi là BÊN BÁN
Vì BÊN BÁN trong phạm vi trách nhiệm cung cấp………………………….. và các dịch vụ có liên quan.
Vì BÊN MUA muốn mua và BÊN Bán muốn bán những Hàng Cung Cấp  và Dịch Vụ và hai bên muốn định nghĩa những cách thức và điều kiện mua bán của Hàng Cung Cấp  và Dịch Vụ.
Nên sau đây, hai bên, dưới sự đồng ý song phương, cùng thỏa thuận với nhau những điều khoản sau:
Điều khoản 1: Định nghĩa
Trong hợp đồng này, các khái niệm dưới đây sẽ được định nghĩa như sau, nếu không có các quy định khác:
 “Tài Liệu Liên Quan” được hiểu là sách hướng dẫn vận hành và các tài liệu in khác được liệt kê trong chỉ tiêu kỹ thuật bao gồm sách chỉ dẫn cho người sử dụng, sách chỉ dẫn lập trình, sách chỉ dẫn sửa đổi, bản vẽ, sơ đồ và bản kê phần mềm dùng để hỗ trợ hoặc bổ sung cho việc hiểu rõ hoặc ứng dụng phần mềm.
“ Giá Trị Hợp Đồng” Là tổng giá trị Bên Mua phải trả cho Bên Bán hoàn tất nghĩa vụ trong hợp đồng của mình một cách đầy đủ và trọn vẹn, nhưng không bao gồm lãi suất phát sinh do thanh toán chậm (nếu có) và bất cứ hình thức tiền phạt nào.
“Bảng Giá” là bảng tổng kết giá và bảng giá chi tiết cho “Hàng cung cấp” theo hợp đồng và được định nghĩa dưới đây.
“ Hàng Cung Cấp” bao gồm thiết bị, hàng hóa, vật tư hoặc phụ kiện hay linh kiện được Bên Bán cung cấp cho Bên Mua hoặc người được ủy quyền của Bên Mua theo hợp đồng.
“ Giá hàng Cung Cấp” là tổng giá trị của “ Hàng Cung Cấp” ghi trong hợp đồng nhưng không bao gồm lãi suất phát sinh do thanh toán chậm (nếu có) và bất cứ hình thức tiền phạt hay khiếu nại nào.
“ Last Major Shipment” “ Giao Hàng chủ yếu/chính Cuối Cùng” có nghĩa là 100% thiết bị chủ yếu/chính đã được giao.
………
Điều khoản 2: Phạm vi hợp đồng
2.1 Trách nhiệm của Bên Bán
Bên Bán sẽ cung cấp và giao vật tư thiết bị bao gồm:……………………….như đã liệt kê ở Danh mục vật tư Hợp Đồng này (Phụ lục….)  CIF………………..cảng theo INCOTERMS 2000.
– Tên hàng:
– Nhà sản xuất
– Nhà cung cấp
– Số lượng và số chế tạo hàng hóa
– Chất lượng
– Xuất xứ nguồn gốc
– Đóng gói
– Giá cả
– Mã hiệu
2.2. Trách nhiệm của bên Mua
     …………………………………….
Điều khoản 3: Giá trị hợp đồng
Tổng giá trị hợp đồng là:……………..CIF Hải Phòng (Bằng chữ…………………..), trong đó:
Giá trị (vật tư) thiết bị:
Giá dịch vụ:
Tổng giá trị của hợp đồng được áp dụng cho các chủng loại và số lượng vật tư/ thiết bị và dịch vụ  được liệt kê trong bản tổng kết Giá ở phụ lục  … và danh mục vật tư ở Phụ lục …..
1
2
Điều 4: Điều kiện giao hàng
– Cảng xếp hàng:
– Cảng đích:
– Thời gian giao hàng: …. ngày kể từ ngày bên bán nhận được L/C
– Giao hàng từng phần: Được phép
– Chuyển tải: Không được phép
– Thông báo trước khi giao hàng: Trong vòng ( ngày) trước ngày tầu rời Cảng xếp hàng theo dự kiến, Bên bán phải thông báo cho bên mua bằng Fax với nội dung sau: Số hợp đồng, số L/C, tên hàng, số lượng hàng, giá trị hàng, thời gian dự kiến tầu dời cảng.
– Thông báo giao hàng: Trong vòng (  ) ngày làm việc tính từ khi tầu dời cảng (được hiểu là ngày ký phát vận đơn), Bên bán phải thông báo cho bên mua bằng Fax với nội dung sau: Số hợp đồng, số L/C, tên hàng, số lượng, số kiện, trọng lượng và kích thước từng kiện. Tổng trọng lượng, giá trị hóa đơn, Tên tầu, cơ và quốc tịch tầu, số vận đơn, thời gian dự kiến tầu tới đích.

Để tham khảo nội dung còn lại của “Mẫu hợp đồng ngoại thương”, các bạn vui lòng đăng nhập tài khoản trên trang tailieu.vn và tải về máy..

Download tài liệu Mẫu hợp đồng ngoại thương File Word, PDF về máy