[Download] Tải Mẫu hợp đồng mua bán xe máy – Tải về File Word, PDF

Mẫu hợp đồng mua bán xe máy

Mẫu hợp đồng mua bán xe máy
Nội dung Text: Mẫu hợp đồng mua bán xe máy

Download


“Mẫu hợp đồng mua bán xe máy” được soạn thảo với nội dung và hình thức khá rõ ràng, các bạn có thể tải mẫu tài liệu này về máy để tiết kiệm thời gian soạn thảo bản mới. Để nắm chi tiết nội dung tài liệu, mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu hợp đồng mua bán xe máy – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu hợp đồng mua bán xe máy File Word, PDF về máy

Mẫu hợp đồng mua bán xe máy

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu hợp đồng mua bán xe máy

 Dưới đây là đoạn trích của “Mẫu hợp đồng mua bán xe máy”, mời các bạn cùng tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE MÁY
                                                                               Biển kiểm soát:
Hôm nay, ngày ……. tháng …….. năm……… , tại……………………………………… ,chúng tôi gồm có:                                 
BÊN BÁN:
Ông: ……………………………………………………………. sinh năm:……………………………………………….
CMND số: ………………………. do Công an:……………………….. cấp ngày:……………………………….
Và vợ là bà:…………………………………………………… sinh năm:………………………………………………
CMND số: ………………………. do Công an:……………………….. cấp ngày:……………………………….
Cả hai ông bà cùng có hộ khẩu thường trú tại:…………………………………………………………………..
BÊN MUA:
Ông: ……………………………………………………………. sinh năm:……………………………………………….
CMND số: ………………………. do Công an:……………………….. cấp ngày:……………………………….
Và vợ là bà:…………………………………………………… sinh năm:………………………………………………
CMND số: ………………………. do Công an:……………………….. cấp ngày:……………………………….
Cả hai ông bà cùng có hộ khẩu thường trú tại:…………………………………………………………………..
Chúng tôi tự nguyện cùng nhau lập và ký bản hợp đồng này để thực hiện việc mua bán xe máy, với những điều khoản đã được hai bên bàn bạc và thoả thuận như sau:
ĐIỀU 1: ĐẶC ĐIỂM XE MUA BÁN
Bên bán là chủ sở hữu của chiếc xe máy nhãn hiệu:………….., loại xe:………, màu sơn:………, số máy: ………., số khung: …………., biển số đăng ký: ………………….. theo “Đăng ký xe” số ……………. do Phòng Cảnh sát Giao thông – Công an Thành phố ……………… cấp ngày ………………………… 
ĐIỀU 2: SỰ THỎA THUẬN MUA BÁN
2.1. Bên bán đồng ý bán và Bên mua đồng ý mua chiếc xe nói trên như hiện trạng với giá là: …………………. đồng (hai mươi lăm triệu đồng) và không thay đổi vì bất kỳ lý do gì.
2.2. Bên bán đã nhận đủ tiền do Bên mua trả và đã giao xe đúng như hiện trạng cho Bên mua cùng toàn bộ giấy tờ có liên quan đến chiếc xe này. Việc giao nhận không có gì vướng mắc. Việc giao tiền, giao xe được hai bên thực hiện bằng việc ký vào biên bàn bàn giao hoặc thực hiện đồng thời bằng việc ký vào hợp đồng này.
2.3. Hai bên thoả thuận: Bên mua nộp toàn bộ các loại lệ phí, thuế liên quan đến việc mua bán ô tô.
ĐIỀU 3: CAM ĐOAN
3.1. Bên bán cam đoan:
Khi đem bán theo bản hợp đồng này, chiếc xe nói trên thuộc quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp của Bên bán; chưa đem cầm cố, thế chấp hoặc dùng để đảm bảo cho bất kỳ nghĩa vụ tài sản nào.
3.2. Bên mua cam đoan:
Bên mua đã tự mình xem xét kỹ, biết rõ về nguồn gốc sở hữu và hiện trạng chiếc xe nói trên của Bên bán, bằng lòng mua và không có điều gì thắc mắc.
ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG
Hai bên đã tự đọc lại nguyên văn bản hợp đồng này, đều hiểu và chấp thuận toàn bộ nội dung của hợp đồng, không có điều gì vướng mắc. Hai bên cùng ký tên dưới đây để làm bằng chứng.
                          BÊN BÁN (BÊN A)                                BÊN MUA (BÊN B)
                                     (Đã ký)                                                    (Đã ký)

 Để tải tài liệu “Mẫu hợp đồng mua bán xe máy” về máy tham khảo, các bạn bạn vui lòng đăng nhập tài khoản trên trang tailieu.vn.

Download tài liệu Mẫu hợp đồng mua bán xe máy File Word, PDF về máy