Tài Liệu

[Download] Tải Mẫu hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng – Tải về File Word, PDF

Mẫu hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng

Mẫu hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng
Nội dung Text: Mẫu hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng


Để nắm rõ cách trình bày và soạn thảo hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng, mời các bạn cùng tham khảo “Mẫu hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng” mà chúng tôi sưu tầm và tổng hợp được. Hi vọng sau khi tham khảo tài liệu, các bạn sẽ soạn thảo cho mình một bản hợp đồng có nội dung chỉnh chu giúp cho công việc hợp tác được diễn ra đúng tiến độ.

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng File Word, PDF về máy

Mẫu hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng

 1. Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ******

  HỢP ĐỒNG MUA BÁN VẬT LIỆU XÂY DỰNG

  –     Căn cứ vào Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế ngày … tháng … năm … của Thủ tướng Chính 
  phủ, các văn bản hướng dẫn thi hành của các cấp các ngành.
  –     Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên.
  Hôm nay, ngày  tháng   năm   
  Tại địa điểm: 
  Chúng tôi gồm:
  Bên A:
  Cửa hàng vật liệu xây dựng:………………………………………………………………………………………………
  Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………………..
   Điện thoại:……………………………………………………..Fax: ………………………………………………………..
  Tài khoản: ………………………………………………………………………………………………………………………..
  Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………………………………………..
  Đại diện là:………………………………………………………………………………………………………………………
  Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………………………………….
   Bên B:
  Đại diện là:………………………………………………………………………………………………………………………
  Địa chỉ số nhà…….đường…………………………………………………….. thành phố……………………………. 
  Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………………………………
  Hai bên thoả thuận kí kết Hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng với nội dung và các điều 
  khoản sau:
  Điểu 1. Nội dung giao dịch bao gồm việc mua và bán vật liệu xây dựng gồm sắt, thép.
  Điều 2. Trách nhiệm và nghĩa vụ bên A
  –     Bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời sắt, thép cho bên B theo đúng đơn giá đã công bố;
  –     Vận chuyển hàng hoá bảo đảm, an toàn đến giao tận địa chi đã đăng kí của bên B.
  Điểu 3. Trách nhiệm và nghĩa vụ của bên B.
  –      Kiểm tra số lượng, chủng loại, chất lượng và bốc xếp hàng hoá từ phương tiện chuyên 
  chở vào cửa hàng.
  –         ­Thanh toán đầy đủ theo đơn giá của bên A và đúng thời gian cho bên A.
  Điểu 4. Phương thức thanh toán
  –     Bên B thanh toán cho bên A chậm nhất là 7 ngày sau khi nhận hàng;
  –     Bên B chủ động gặp bên A để hoàn tất việc thanh toán.
  Điểu 5 Hiệu lực của hợp đồng.
  Hợp đổng này có hiệu lực từ ngày 16 tháng 05 năm 2009 đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2009. 
  Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có điểm nào chưa phù hợp thì hai bên sẽ bàn bạc đi 
  đến thống nhất cách giải quyết. Những nội dung hiệu chỉnh sẽ được ghi lại trong bản “Phụ 
  lục hợp đồng”. “Phụ lục hợp đổng” có giá trị như hợp đổng chính thức.
  Hợp đồng này được lập thành 04 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 02 bản.

 2.           
                   Đại diện bên A                                                       Đại diện bên B

Download tài liệu Mẫu hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng File Word, PDF về máy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button