Tài Liệu

[Download] Tải Mẫu Hợp đồng mua bán nhà đất viết tay – Tải về File Word, PDF

Mẫu Hợp đồng mua bán nhà đất viết tay

Mẫu Hợp đồng mua bán nhà đất viết tay
Nội dung Text: Mẫu Hợp đồng mua bán nhà đất viết tay

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Hợp đồng mua bán nhà đất viết tay – Tải về File Word, PDF

Tham khảo tài liệu Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất viết tay sẽ giúp bạn đọc nắm được quy cách trình bày một bản hợp đồng mua bán nhà đất. Thông qua mẫu hợp đồng mua bán nhà đất viết tay quý bạn đọc cũng nắm được trách nhiệm và nghĩa vụ của hai bên khi cùng tham gia ký kết hợp đồng. Cùng tham khảo tài liệu này để chuẩn bị cho mình một hợp đồng mua bán nhà đất đúng với quy định pháp luật.

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Hợp đồng mua bán nhà đất viết tay File Word, PDF về máy

Mẫu Hợp đồng mua bán nhà đất viết tay

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Hợp đồng mua bán nhà đất viết tay

 

“Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất viết tay” là biên bản được viết sau khi hai bên đã thỏa thuận về việc chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng  về mua bán sử dụng đất và sở hữu nhà giữa hai bên. Để có một hợp đồng phù hợp mời các bạn cùng tham khảo trên trang TaiLieu.VN. Dưới đây là một phần nội dung của hợp đồng: 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———o0o———
HỢP ĐỒNG MUA BÁN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN
SỬ DỤNG ĐẤT VÀ SỞ HỮU NHÀ

Hôm nay, ngày …… tháng ……… năm …………
Tại:……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Chúng tôi gồm:
I/ BÊN BÁN/CHUYỂN NHƯỢNG (sau đây gọi tắt Bên A):
Chồng: Ông………………………………………….Sinh năm ……………………………………………………….
CMND số…………………………….. do…………………………… cấp ngày ……………………………………..
Đăng ký thường trú tại :……………………………………………………………………………………………
Và vợ: Bà…………………………………………… Sinh năm …………………………………………………………
CMND số…………………………….. do…………………………… cấp ngày ……………………………………..
Đăng ký tạm trú tại :…………………………………………………………………………………………………
II/ BÊN MUA/NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (sau đây gọi tắt Bên B):
Chồng: Ông………………………………………….Sinh năm ……………………………………………………….
CMND số…………………………….. do…………………………… cấp ngày …………………………………….
Đăng ký thường trú tại :……………………………………………………………………………………………
Và vợ: Bà…………………………………………… Sinh năm ………………………………………………………..
CMND số…………………………….. do…………………………… cấp ngày …………………………………….
Đăng ký thường trú tại :……………………………………………………………………………………………
Hai bên thoả thuận, tự nguyện cùng nhau lập và ký bản hợp đồng này để thực
hiện việc mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở với những điều
khoản sau
ĐIỀU 1: ĐẶC ĐIỂM ĐẤT, NHÀ Ở ĐƯỢC MUA BÁN CHUYỂN NHƯỢNG
1. Nhà đất sẽ được chuyển nhượng là nhà số………………………………………………………………………
Nhà đất này thuộc quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp của ông …………………….(Sinh năm ……
có CMND số…………do ………….cấp ngày………..). Vợ là Bà ……. (Sinh năm……có CMND số ……………..do….cấp ngày ……), như trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở.
2. Ngôi nhà số ……………………………… đã được cấp GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ
DỤNG NHÀ Ở VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở số ………………………., hồ sơ gốc số
………… do UBND quận (huyện) ………………………….. cấp ngày …………………………………………..
3. Tổng diện tích đất ở theo sổ là ………….m và diện tích mặt bằng xây dựng nhà bê
tông là……………m
4. Bằng hợp đồng này, Bên bán đồng ý bán đứt, Bên mua đồng ý mua đứt toàn bộ diện
tích đất ở và hiện trạng nhà ở như đã nói trên và phải tuân thủ theo các yêu cầu/quy
định hiện hành về chuyển nhượng Nhà Đất ở của Nhà nước và Pháp luật.
ĐIỀU 2: GIÁ CẢ, PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN VÀ THỜI HẠN THỰCHIỆN
1.Giá mua bán toàn bộ diện tích nhà đất ở nói trên đã được hai bên thoả thuậnlà:…………….đ.
(Ghi bằngchữ:………………………………………………………..) và không thay đổi vì bất cứ lý do gì.

2. Phương thức thanh toán:
Hai bên (Bên A và Bên B) đã cùng thống nhất sẽ thực hiện việc thanh toán tổng giá trị mua bán
Nhà đất ở theo 01 đợt, cụ thể như sau:
* Đợt 1: Giao toàn bộ số tiền là ………………………đ cho bên Bán.
* Khi trả tiền sẽ ghi giấy biên nhận do các bên cùng ký xác nhận.
3. Thời hạn thực hiện hợp đồng
* Thanh toán 1 đợt
* Ngay sau khi nhận tiền, bên A phải giao lại ngay hợp đồng mua bán công chứng (đủsố lượng
bản gốc của bên B) và bàn giao nhà đất ở cho bên B với sự chứng kiến củacác nhân chứng.

Mời các bạn xem tiếp điều 3, điều 4 trong Mẫu hợp đồng nhà đất viết tay. Các bạn có thể đọc trực tiếp trên website hoặc đăng nhập để tải về máy dùng làm tư liệu tham khảo khi cần thiết.

 

Download tài liệu Mẫu Hợp đồng mua bán nhà đất viết tay File Word, PDF về máy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button