Tài Liệu

[Download] Tải Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa – Mẫu số 1 – Tải về File Word, PDF

Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa – Mẫu số 1

Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa – Mẫu số 1
Nội dung Text: Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa – Mẫu số 1


Mời các bạn cùng tham khảo “Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa – Mẫu số 1” để nắm rõ những điều khoản mà các bên cam kết với nhau khi thực hiện ký kết hợp đồng. Trong đó, bản hợp đồng sẽ bao gồm các điều khoản như: nội dung công việc giao dịch; giá cả; chất lượng và quy cách hàng hóa; phương thức giao nhận…

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa – Mẫu số 1 – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa – Mẫu số 1 File Word, PDF về máy

Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa – Mẫu số 1

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa – Mẫu số 1

 Mời các bạn cùng tham khảo đoạn trích của tài liệu “Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa – Mẫu số 1” dưới đây để nắm rõ nội dung hơn.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————————-
 
HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HOÁ
Số……/HĐMB
 
Hôm nay, ngày …. tháng …. năm …. tại……
Chúng tôi gồm có:
BÊN BÁN (gọi tắt là Bên A)
– Tên doanh nghiệp:……………………………………………………………………………………………………..       
– Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………………………….
– Điện thoại: ………………………. Telex:……………………… Fax: …………………………………………….
– Tài khoản số: ………………………………………… mở tại Ngân hàng: ……………………………………..
– Mã số thuế doanh nghiệp:…………………………………………………………………………………………..
– Đại diện: ……………………………………………… Chức vụ: …………………………………………………..
BÊN MUA (gọi tắt là Bên B):
– Tên doanh nghiệp:……………………………………………………………………………………………………..       
– Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………………………….
– Điện thoại: ………………………… Telex:……………………….. Fax: …………………………………………
– Tài khoản số: ………………………………………… mở tại Ngân hàng: ……………………………………..
– Mã số thuế doanh nghiệp:…………………………………………………………………………………………..
– Đại diện: ……………………………………………… Chức vụ: …………………………………………………..
(Giấy uỷ quyền số: …..  ngày …. tháng …. năm …. do …. chức vụ …. ký).
Hai bên thống nhất thoả thuận nội dung hợp đồng như sau:
Điều 1. Nội dung công việc giao dịch
1- Bên A bán cho Bên B số hàng hoá sau đây: 
  Số TT  
   Tên hàng  
  Đơn vị tính  
  Số lượng  
  Đơn giá  
  Thành tiền  
  Ghi chú  
 
 
 
 
 
 
 
 
Cộng: ………………………………………………………………………………………………………………………..
Tổng giá trị (bằng chữ) ………………………………………………………………………………………………..       
2- Bên B bán cho Bên A số hàng hoá sau đây: 
  Số TT 
  Tên hàng  
  Đơn vị tính  
  Số lượng 
  Đơn giá  
  Thành tiền  
  Ghi chú  
 
 
 
 
 
 
 
 
Cộng: ………………………………………………………………………………………………………………………..
Tổng giá trị (bằng chữ) ………………………………………………………………………………………………..       
Điều 2. Giá cả
Đơn giá mặt hàng trên là giá …………………….. ……… (theo văn bản ………………….. (nếu có) ….. của……………………………………………. )
Điều 3. Chất lượng và quy cách hàng hoá
1- Chất lượng mặt hàng………………………………………………………………………………………………..       
2- ………………………………………………………………………………………………………………………………
Điều 4. Bao bì và ký mã hiệu
1- Bao bì làm bằng: ……………………………………………………………………………………………………..
2- Quy cách bao bì …… cỡ…… kích thước……………………………………………………………………
3- Cách đóng gói: ………………………………………………………………………………………………………..
Trọng lượng cả bì: ……………………………………………………………………………………………………….
Trọng lượng tịnh: ………………………………………………………………………………………………………..
Điều 5. Phương thức giao nhận:
1- Bên A giao hàng cho Bên B theo lịch sau: ………………………………………………………………….
2- Bên B giao hàng cho Bên A theo lịch sau: ………………………………………………………………….
3- Địa điểm giao nhận hàng: …………………………………………………………………………………………       
4- Phương tiện vận chuyển và chi phí vận chuyển (ghi rõ do bên nào chịu):………………………..
5- Chi phí bốc xếp (ghi rõ bên nào chịu): ……………………………………………………………………….
6- Quy định giao nhận hàng hoá mà bên mua không đến nhận hàng thì phải chịu chi phí lưu kho bãi là …. đồng/ngày. Nếu phương tiện vận chuyển bên mua đến mà bên bán không có hàng giao thì bên bán phải chịu chi phí thực tế cho việc điều động phương tiện.
7- Khi nhận hàng, bên mua có trách nhiệm kiểm nhận phẩm chất, quy cách hàng hoá tại chỗ. Nếu phát hiện hàng thiếu hoặc không đúng tiêu chuẩn chất lượng v.v… thì lập biên bản tại chổ yêu cầu bên bán xác nhận. Hàng ra khỏi kho bên bán không chịu trách nhiệm (trừ loại hàng có quy định thời hạn bảo hành).
Trường hợp giao nhận hàng theo nguyên đai, nguyên kiện, nếu bên mua sau khi chở về nhập kho mới phát hiện có vi phạm thì phải lập biên bản gọi cơ quan kiểm tra trung gian (Vinacontrol) đến xác nhận và phải gửi đến bên bán trong thời hạn… mà  không có ý kiến gì coi như đã chịu  trách nhiệm bồi thường lô hàng đó.
8- Mỗi lô hàng khi giao nhận phải có xác nhận chất lượng bằng phiếu hoặc biên bản kiểm nghiệm; khi đến nhận hàng người nhận hàng phải xuất trình:
– Giấy giới thiệu của cơ quan bên mua;
– Phiếu xuất kho của cơ quan bên bán;
– Giấy chứng minh nhân dân.
Điều 6. Bảo hành và hướng dẫn sử dụng hàng hoá
1- Bên Bán có trách nhiệm bảo hành chất lượng và giá trị sử dụng loại hàng… cho bên mua trong thời gian là … tháng.
2- Bên bán phải cung cấp đủ mỗi đơn vị hàng hoá một giấy hướng dẫn sử dụng (nếu có yêu cầu).
Điều 7. Phương thức thanh toán:
1-  Bên A thanh toán cho bên B bằng hình thức… trong thời gian …………………………………..
2- Bên B thanh toán cho bên A bằng hình thức… trong thời gian…………………………………….
Trong phần thanh toán các bên nên thoả thuận về hình thức thanh toán (bằng tiền mặt hay chuyển khoản qua ngân hàng); về lịch thanh toán nên định rõ thời gian cụ thể, tránh ghi chung chung.

Để xem tiếp nội dung tiếp theo của tài liệu “Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa – Mẫu số 1”, các bạn có thể đăng nhập tài khoản trên trang tailieu.vn để tải về máy.

Download tài liệu Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa – Mẫu số 1 File Word, PDF về máy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button