Tài Liệu

[Download] Tải Mẫu hợp đồng mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và sở hữu nhà – Tải về File Word, PDF

Mẫu hợp đồng mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và sở hữu nhà

Mẫu hợp đồng mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và sở hữu nhà
Nội dung Text: Mẫu hợp đồng mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và sở hữu nhà

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu hợp đồng mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và sở hữu nhà – Tải về File Word, PDF

Hợp đồng là văn bản thể hiện sự thỏa thuận và cam kết những điều khoản giữa các bên tham gia. TaiLieu.VN xin giới thiệu đến quý bạn đọc “Mẫu hợp đồng mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất và sở hữu nhà”. Hy vọng sau khi tham khảo tài liệu, các bạn sẽ biết cách lập hợp đồng mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở đúng theo quy định của pháp luật.

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu hợp đồng mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và sở hữu nhà File Word, PDF về máy

Nội dung Text: Mẫu hợp đồng mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và sở hữu nhà

 “Hợp đồng mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất và sở hữu nhà” sẽ hướng dẫn cho các bạn biết cách trình một mẫu hợp đồng đúng quy cách như cách ghi thông tin của bên bán/chuyển nhượng và bên mua/nhận chuyển nhượng cũng như một số điều khoản đúng với quy định của pháp luật.


 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————-

HỢP ĐỒNG MUA BÁN CHUYỂN NHƯỢNG

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ SỞ HỮU NHÀ

Hôm nay, ngày …….. tháng …… năm ……

Tại:………………………………………………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi gồm:

I/ BÊN BÁN/CHUYỂN NHƯỢNG (sau đây gọi tắt Bên A):

Chồng: Ông…………………………………………………… Sinh năm:………………………………………………………
CMND số……………………………………………………… do ……….cấp ngày …………………………………………..
Đăng ký tạm trú tại :……………………………………… ……………………………………………………………………..
Và vợ: Bà……………………………………………………… Sinh năm……………………………………………………….
CMND số…………………………….. do…………………………… cấp ngày ………………………………………………
Đăng ký tạm trú tại:………………………………………. ……………………………………………………………………..

II/ BÊN MUA/NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (sau đây gọi tắt Bên B):

Chồng: Ông…………………………………………………… Sinh năm……………………………………………………….
CMND số……………………………………………………… do ……….cấp ngày …………………………………………..
Đăng ký tạm trú tại :……………………………………… ……………………………………………………………………..
Và vợ: Bà……………………………………………………… Sinh năm……………………………………………………….
CMND số…………………………….. do…………………………… cấp ngày ………………………………………………
Đăng ký tạm trú tại:………………………………………. ……………………………………………………………………..

Hai bên thoả thuận, tự nguyện cùng nhau lập và ký bản hợp đồng này để thực hiện việc mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở với những điều khoản sau:

ĐIỀU 1: ĐẶC ĐIỂM ĐẤT, NHÀ Ở ĐƯỢC MUA BÁN CHUYỂN NHƯỢNG

1. Nhà đất sẽ được chuyển nhượng là nhà số:…….
Nhà đất này thuộc quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp của ông ……………………………………………………
(Sinh năm ……………. có CMND số………………….. Do……………………………………………….. cấpngày ).

Vợ là Bà…………………………………………………………… (Sinh năm ………………….. có CMND số ………….. do
………………………………………… cấp ngày………………………………….. ), như trên Giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất và sở hữu nhà ở.
2. Ngôi nhà số …………………………….. đã được cấp GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG
NHÀ Ở VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở số…………………………. , hồsơ gốc số……………………. do
UBND quận (huyện) ……………………. cấp ngày………………………..
3. Tổng diện tích đất ở theo sổ là …………. m2 và diện tích mặt bằng xây dựng nhà bê tông
là…………… m2.

4. Bằng hợp đồng này, Bên bán đồng ý bán đứt, Bên mua đồng ý mua đứt toàn bộ diện tích đất ở và hiện trạng nhà ở như đã nói trên và phải tuân thủ theo các yêu cầu / quy định hiện hành về chuyển nhượng Nhà Đất ở của Nhà nước và Pháp luật.

ĐIỀU 2: GIÁ CẢ, PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN VÀ THỜI HẠN THỰC HIỆN

1. Giá mua bán toàn bộ diện tích nhà đất ở nói trên đã được hai bên thoả thuận là: ……………….. đ.
(Ghi bằng chữ:……………………………………….. đồng Việt nam chẵn) và không thay đổi vì bất cứ lý do
gì.
2. Phương thức thanh toán:

Hai bên (Bên A và Bên B) đã cùng thống nhất sẽ thực hiện việc thanh toán tổng giá trị mua bán Nhà đất ở theo 01 đợt, cụ thể như sau:

* Đợt 1: Giao toàn bộ số tiền là ………………………đ cho bên Bán.

* Khi trả tiền sẽ ghi giấy biên nhận do các bên cùng ký xác nhận. 3. Thời hạn thực hiện hợp đồng
* Thanh toán 1 đợt.

* Ngay sau khi nhận tiền, bên A phải giao lại ngay hợp đồng mua bán công chứng (đủ số lượng bản gốc của bên B) và bàn giao nhà đất ở cho bên B với sự chứng kiến của các nhân chứng.

Trên đây là một phần trích dẫn của Hợp đồng mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và sở hữu nhà. Các bạn sẽ xem được đầy đủ nội dung khi tải trên TaiLieu.VN. Xung quanh việc làm một hợp đồng mua bán nhà đất còn rất nhiều vấn đề khó khăn và phức tạp mà chúng ta rất hay vướng phải. Nhằm giúp các bạn gỡ rối những vấn đề trên, chúng tôi mời các bạn tham khảo thêm một số tài liệu sau: Những cảnh giác khi ký hợp đồng mua bán nhà đất, Hướng dẫn thủ tục mua bán đất nông nghiệp, Những điều cần biết về thủ tục mua đất nông nghiệp.

 

Download tài liệu Mẫu hợp đồng mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và sở hữu nhà File Word, PDF về máy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button