[Download] Tải Mẫu hợp đồng kinh tế về việc vận chuyển hàng hóa – Tải về File Word, PDF

Mẫu hợp đồng kinh tế về việc vận chuyển hàng hóa

Mẫu hợp đồng kinh tế về việc vận chuyển hàng hóa
Nội dung Text: Mẫu hợp đồng kinh tế về việc vận chuyển hàng hóa

Download


“Mẫu hợp đồng kinh tế về việc vận chuyển hàng hóa” trình bày thông tin hồ sơ, địa chỉ liên lạc… và những điều khoản cam kết nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của các bên tham gia ký kết hợp đồng. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm rõ nội dung hơn.

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu hợp đồng kinh tế về việc vận chuyển hàng hóa – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu hợp đồng kinh tế về việc vận chuyển hàng hóa File Word, PDF về máy

Mẫu hợp đồng kinh tế về việc vận chuyển hàng hóa

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu hợp đồng kinh tế về việc vận chuyển hàng hóa

Để tham khảo cách trích bày hợp đồng, mời các bạn cùng xem qua đoạn trích “Mẫu hợp đồng kinh tế về việc vận chuyển hàng hóa” dưới đây:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________________
  
HỢP ĐỒNG KINH TẾ
(V/v: Vận chuyển hàng hóa )
            Số:   … / 2015/HĐKT
 
Căn cứ Bộ Luật Dân sự Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành ngày 14/06/2005.
Căn cứ vào Luật Thương Mại Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, Số :36/2005/QH11 ban hành ngày 14/06/2005 ;
Căn cứ vào thỏa thuận,nhu cầu và khả năng đáp ứng của hai Bên  ngày  … /…  /2015 
CHÚNG TÔI GỒM: 
BÊN A: (BÊN THUÊ VẬN CHUYỂN ) 
CÔNG TY ABC 
Địa chỉ             : 
Điện thoại       : 
Fax                  : 
Mã số thuế      : 
Tài khoản số   : 
Đại diện          :  
BÊN B : ( BÊN VẬN CHUYỂN ) 
CÔNG TY XYZ
Địa chỉ             : 
Điện thoại       : 
Fax                  : 
Mã số thuế      : 
Tài khoản số   :
Đại diện          :  
Cùng thoả thuận ký Hợp đồng kinh tế theo các điều khoản sau đây: 
ĐIỀU 1:  ĐƠN GIÁ VẬN CHUYỂN 
Bên B nhận cung cấp dịch vụ vận chuyển ……….. cho bên A theo đơn giá tạm tính như sau:
Vận chuyển đơn hàng đi …. Từ …..
–          Đơn giá: ………..
Đơn hàng vận chuyển cho mỗi lô hàng là một phần không thể tách rời của hợp đồng này.
Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT, và đã bao gồm tất cả các phụ phí phát sinh 
ĐIỀU 2: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B 
 1. Giao hàng tới địa điểm theo thông báo của bên A trong vòng 03-04 ngày làm việc tùy theo cung đường kể từ ngày bốc hàng.
 2. Yêu cầu bên nhận hàng ký xác nhận vào biên bản giao nhận hàng.
 3. Đảm bảo sự an toàn, nguyên vẹn về số lượng và chất lượng của hàng hóa vận chuyển
 4. Đại diện bên B kiểm tra, nhận bàn giao và  ký xác nhận tình trạng của lô hàng khi nhận bàn giao hàng để vận chuyển từ bên A.
 5. Cung cấp thông tin của xe chở hàng ( biển số xe, loại xe ) và thông tin của tài xế vận chuyển (Chứng minh thư, số điện thoại)
 6. Trên đường vận chuyển nếu xảy ra rủi ro, mất mát, hư hỏng hàng hoá thì đại diện phương tiện phải bồi thường 100% thiệt hại theo giá trị hàng hoá và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nếu bên B giao hàng trễ hàng theo lịch giao hàng đã thống nhất, bên B đồng ý chịu phạt trễ tiến độ là 12% / tổng cước vận chuyển cho một ngày giao hàng trễ. Số tiền phạt có thể điểu chỉnh tùy theo mức độ thiệt hại của bên A do việc giao hàng trễ gây nên.
ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A 
 1. Cung cấp chính xác địa điểm bốc hàng, đảm bảo tính hợp pháp của hàng hóa để vận chuyển.
 2. Cung cấp chính xác thông tin bên nhận hàng cho bên B, trước khi vận chuyển.
 3. Bên A chịu trách nhiệm về các giấy tờ có liên quan đến hàng hoá và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của hàng hóa vận chuyển.
 4. Cung cấp biên bản giao nhận hàng qua email, fax … tới bên B trước khi vận chuyển
 5. Thanh toán đúng thời hạn quy định sau khi nhận đủ bộ chứng từ thanh toán.
 6. Đại diện bên B kiểm tra, nhận bàn giao và  ký xác nhận tình trạng của lô hàng khi nhận bàn giao hàng để vận chuyển từ bên A.
 7. Bên A đồng ý chịu phát 0.5% số tiền chưa thanh toán cho một ngày thanh toán trễ. 
ĐIỀU 4:  PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 
4.1       Loại tiền thanh toán: VNĐ.
4.2       Hai bên đồng ý thanh toán theo phương thức sau:
            Bên A thanh toán 100% phí vận chuyển trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày bên A nhận đủ bộ chứng từ thanh toán bao gồm:
–          Hóa đơn VAT
–          Bên bản giao nhận hàng có xác nhận của đại điện bên nhận hàng. 
 
ĐIỀU 5:  ĐIỀU KHOẢN CHUNG 
Hai bên cam kết thực hiện đúng theo những điều khoản đã nêu trong Hợp đồng này. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh khó khăn, hai Bên sẽ cùng nhau bàn bạc, giải quyết trên tinh thần hợp tác hữu nghị và hòa giải. Trường hợp không thể giải quyết vụ việc bằng hòa giải, hai Bên đồng ý đưa ra vụ việc ra Tòa Kinh tế–Toà án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết. Phán quyết của Tòa án là quyết định cuối cùng và hai Bên phải chấp hành. Phí Toà án sẽ do Bên có vi phạm chịu trách nhiệm thanh toán. 
Không Bên nào được tự ý sửa đổi các điều khoản nói trên. Trường hợp có sự thay đổi phải có sự đồng ý của hai bên và được xác nhận băng văn bản. 
Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày hai Bên ký kết, không tự thanh lý.
Hợp đồng này được lập thành 04 bản bằng tiếng Việt ( bản gốc, bản scan hoặc fax ), mỗi Bên giữ  02 bản tiếng Việt có giá trị ngang nhau về mặt pháp lý. 

                                                                                                  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày …. Tháng….   năm 2015.                                                                         

                   ĐẠI DIỆN BÊN A                                                         ĐẠI DIỆN BÊN B

           (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)                                   (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 

Để tiện tham khảo, các bạn có thể đăng nhập tài khoản trên trang tailieu.vn để tải “Mẫu hợp đồng kinh tế về việc vận chuyển hàng hóa” về máy.

Download tài liệu Mẫu hợp đồng kinh tế về việc vận chuyển hàng hóa File Word, PDF về máy