[Download] Tải Mẫu hợp đồng kinh tế giao khoán thi công toàn bộ từ phần móng đến phần hoàn thiện nhà tại xã Phú Lãm – Tp.Hà Đông – Hà Nội – Tải về File Word, PDF

Mẫu hợp đồng kinh tế giao khoán thi công toàn bộ từ phần móng đến phần hoàn thiện nhà tại xã Phú Lãm – Tp.Hà Đông – Hà Nội

Mẫu hợp đồng kinh tế giao khoán thi công toàn bộ từ phần móng đến phần hoàn thiện nhà tại xã Phú Lãm – Tp.Hà Đông – Hà Nội
Nội dung Text: Mẫu hợp đồng kinh tế giao khoán thi công toàn bộ từ phần móng đến phần hoàn thiện nhà tại xã Phú Lãm – Tp.Hà Đông – Hà Nội

Download


Mẫu Hợp đồng kinh tế giao khoán thi công toàn bộ từ phần móng đến phần hoàn thiện nhà tại xã Phú Lãm – Tp.Hà Đông – Hà Nội giúp các bạn biết cách soạn thảo một bản hợp đồng kinh tế giao khoán thi công công trình nói chung và một bản hợp đồng nói riêng. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu hợp đồng kinh tế giao khoán thi công toàn bộ từ phần móng đến phần hoàn thiện nhà tại xã Phú Lãm – Tp.Hà Đông – Hà Nội – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu hợp đồng kinh tế giao khoán thi công toàn bộ từ phần móng đến phần hoàn thiện nhà tại xã Phú Lãm – Tp.Hà Đông – Hà Nội File Word, PDF về máy

Mẫu hợp đồng kinh tế giao khoán thi công toàn bộ từ phần móng đến phần hoàn thiện nhà tại xã Phú Lãm – Tp.Hà Đông – Hà Nội

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu hợp đồng kinh tế giao khoán thi công toàn bộ từ phần móng đến phần hoàn thiện nhà tại xã Phú Lãm – Tp.Hà Đông – Hà Nội

Để tham khảo cách trích bày “Mẫu hợp đồng kinh tế giao khoán thi công toàn bộ từ phần móng đến phần hoàn thiện nhà tại xã Phú Lãm – Tp.Hà Đông – Hà Nội”, mời các bạn cùng xem qua đoạn trích dưới đây:

 

                                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                      ———o0o——–
 
                                                                          Hà Nội, ngày ….  tháng …..  năm 2009
 
                                                                 HỢP ĐỒNG KINH TẾ
                                ( V/v giao khoán thi công toàn bộ từ phần móng đến phần hoàn thiện
nhà tại xã Phú Lãm – Tp.Hà Đông – Hà Nội)
 
– Căn cứ Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của Quốc hội khoá XI , kỳ họp thứ 7, có hiệu lực từ ngày 01/01/2006.- Căn cứ nhu cầu và năng lực của hai bên.
 
Hôm nay:  ngày …….  tháng………  năm 2008. Tại Phú Lãm – Tp.Hà Đông – Hà Tây, chúng tôi đại diện bên Giao Khoán  ( Bên A ) và bên Nhận Khoán  ( Bên B ).
 
A – BÊN GIAO KHOÁN ( GỌI TẮT LÀ BÊN A ).
 
·        Người đại diện là: Ông Nguyễn ……………………..
·        Địa Chỉ: Khu tập thể Công ty giống cây trồng Hà Tây.
·        Điện thoại: 0904……….
·        Số CMTND: 1115….…… ngày cấp 17/03/1999 do Công an Hà Tây cấp.
 
KHU B – BÊN NHẬN KHOÁN  ( GỌI TẮT LÀ BÊN B).
 
·        Người đại diện: Ông: Hoàng ………..
·        Số chứng minh nhân dân: 13…….. cấp ngày 01 tháng 9 năm 2003 tại CA  Phú Thọ.
·        Địa chỉ: Nông Trang – Tp.Việt Trì – tỉnh Phú Thọ.
·        Chức vụ : Tổ trưởng
·        Điện thoại: 0168……..
 
Hai bên thoả thuận ký hợp đồng giao khoán thi công toàn bộ từ phần móng đến phần hoàn thiện nhà tại xã Phũ Lãm – Tp.Hà Đông – Hà Nội  theo các điều khoản dưới đây:
 
Điều 1: Nội dung thực hiện hợp đồng.
Bên B nhận thi công toàn bộ từ phần móng đến phần hoàn thiện nhà tại xã Phú Lãm – Tp.Hà Đông – Hà Tây. Bao gồm các công việc như sau:
– Thi công toàn bộ phần Cốp pha, cốp thép, bê tông, xây trát, bả matít, lăn sơn, ốp các loại gạch. Thi công đào và lấp đất, lấp cát và các công việc khác theo đúng nội dung từ phần móng đến phần hoàn thiện.
Điều 2 : Thời gian thực hiện, khối lượng thực hiện.
Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ ngày 11 tháng 03 năm 2009 (và theo yêu cầu của bên A )
Tiến độ thi công công trình : theo tiến độ thi công thực tế tại hiện trường và yêu cầu của bên A.
Khối lượng thực hiện: theo bản vẽ kỹ thuật thi công do bên A cung cấp và thực tế tại hiện trường mặt khác có thể thay đổi theo kiến trúc cho hợp lý về mỹ thuật và kỹ thuật.
 
Điều 3:Trách nhiệm của bên A.
Cung cấp bản vẽ thiết kế kỹ thuật xây dựng nhà tại xã Phú Lãm – Tp.Hà Đông – Hà Tây.
Thông báo cho bên B những yêu cầu kỹ thuật trong quá trình bên B thi công
Cử người xác nhận khối lượng thực hiện cho bên B .
Cung cấp những nội dung thiết kế thay đổi (nếu có ) cho bên B.
Cung cấp các vật liệu dùng để thi công đến chân công trình (trừ phần cốp pha).
Chuẩn bị tiền để thanh toán cho bên B hàng tháng đảm bảo đúng thời gian qui định.
Tạo điều kiện để bên B thi công hoàn thành theo nội dung hợp đồng đã ký.
 
Điều 4:Trách nhiệm của bên B.
Thi công đảm bảo đúng bản vẽ thiết kế nhà của bên A.
Tự chịu trách nhiệm quản lý nhân lực, chịu trách nhiệm về mặt pháp lý, trách nhiệm dân sự đối với người lao động và tự chịu trách nhiệm trong việc xẩy ra mất an toàn lao động trong quá trình thi công.
Trả lương và các quyền lợi khác cho người lao động theo Luật định mà bên B sử dụng.
Tự lo về giày, quần áo và các trang bị bảo hộ lao động khác trong quá trình thi công. Trường hợp bên B không tự lo được, bên A sẽ mua sắm và cấp phát cho bên B. Số tiền mua sắm các trang bị này bên A sẽ trừ dần vào trong các lần thanh toán giá trị khối lượng thực hiện cho bên B.
Tự lo các dụng cụ, các  máy móc để thi công công trình.
Tự lo cốp pha, đà chống, giáo chống và tấm lót cốp pha. Bên B có thể dùng cốp pha gỗ hoặc cốp pha định hình đảm bảo cốp pha sau khi lắp ghép phải chắc chắn, phẳng và kín khít. Riêng phần cốp pha cột bên B phải dùng cốp pha thép định hình.
Thi công đúng các yêu cầu kỹ thuật do bên A đặt ra trong quá trình thi công đồng thời phải đảm bảo an toàn lao động. Bên B phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về an toàn lao động cho mình và người thứ ba trong suốt quá trình thi công công trình.
Trong quá trình thi công nếu bên B thấy không đảm bảo về an toàn lao động bên B phải kiến nghị lại bên A để cùng nhau giải quyết đảm bảo an toàn lao động. Bên B có quyền ngừng thi công nếu thấy không đảm bảo an toàn lao động.
Trong quá trình thi công bên B không được tự ý trộn vữa, cắt thép hoặc sử dụng các vật liệu khác của bên A không đúng với các qui định của bên A.
Bên B phải trộn vữa Bê tông bằng máy. Trong từng loại công việc cụ thể được sự đồng ý của bên A bên B có thể trộn vữa bằng tay.
Đảm bảo cấu kiện bê tông và tường xây phải phẳng, thẳng, đúng yêu cầu thiết kế.
Trước khi thi công, từng công nhân của bên B phải ký cam kết an toàn lao động.
 Công nhân của bên B trong quá trình thi công phải đeo dây an toàn khi thi công trên cao hoặc những nơi nguy hiểm đặc biệt những khu vực xung quanh biên nhà. Phải đội mũ bảo hiểm bằng nhựa cứng và đi giày, tuyệt đối không được để đầu trần hoặc đi dép lê vào thi công công trình.

Để tham khảo nội dung còn lại của “Mẫu hợp đồng kinh tế giao khoán thi công toàn bộ từ phần móng đến phần hoàn thiện nhà tại xã Phú Lãm – Tp.Hà Đông – Hà Nội”, các bạn vui lòng đăng nhập tài khoản trên trang tailieu.vn và tải tài liệu về máy.

Download tài liệu Mẫu hợp đồng kinh tế giao khoán thi công toàn bộ từ phần móng đến phần hoàn thiện nhà tại xã Phú Lãm – Tp.Hà Đông – Hà Nội File Word, PDF về máy