[Download] Tải Mẫu hợp đồng góp vốn kinh doanh – Mẫu số 1 – Tải về File Word, PDF

Mẫu hợp đồng góp vốn kinh doanh – Mẫu số 1

Mẫu hợp đồng góp vốn kinh doanh – Mẫu số 1
Nội dung Text: Mẫu hợp đồng góp vốn kinh doanh – Mẫu số 1

Download


Mời các bạn cùng tham khảo “Mẫu hợp đồng góp vốn kinh doanh – Mẫu số 1” để nắm rõ những điều khoản cần được trình bày trong bản hợp đồng góp vốn nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của các bên khi tham gia hợp tác với nhau.

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu hợp đồng góp vốn kinh doanh – Mẫu số 1 – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu hợp đồng góp vốn kinh doanh – Mẫu số 1 File Word, PDF về máy

Mẫu hợp đồng góp vốn kinh doanh – Mẫu số 1

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu hợp đồng góp vốn kinh doanh – Mẫu số 1

Để tham khảo cách trích bày và soạn thảo hợp đồng, mời các bạn cùng xem qua “Mẫu hợp đồng góp vốn kinh doanh – Mẫu số 1” dưới đây:
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———***——-

HỢP ĐỒNG GÓP VỐN KINH DOANH
Tại Văn phòng Cty………… có địa chỉ tại …………………….. thành phố…………………. (Ghi tên công ty và địa chỉ của Cty mà nơi các bên tiến hành ký kết Hợp đồng góp vốn này), chúng tôi gồm có: 
I. Bên góp vốn thứ nhất (sau đây gọi là bên A): (*)
Tên tổ chức: [………………TÊN CÔNG TY HOẶC TỔ CHỨC…………………….]
Trụ sở: […………………………………….]
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: [………………….]  do [………………….] cấp ngày [………………….] (hoặc quyết định thành lập).
Số Fax: [………………….]  Số điện thoại : [………………….]
Họ và tên người đại diện: […………………………………….]
Chức vụ: […………………………………….]
Sinh ngày: […………………………………….]
Chứng minh nhân dân số: [………………….] cấp ngày: […………….] tại: [……………….]
Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: [……………………………….]
Ngày [………………….] do [………………….] lập. 
II. Bên góp vốn thứ hai (sau đây gọi là bên B):
Tên tổ chức: [………………TÊN CÔNG TY HOẶC TỔ CHỨC…………………….]
Trụ sở: […………………………………….]
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: [………………….]  do [………………….] cấp ngày [………………….] (hoặc quyết định thành lập).
Số Fax: [………………….]  Số điện thoại : [………………….]
Họ và tên người đại diện: […………………………………….]
Chức vụ: […………………………………….]
Sinh ngày: […………………………………….]
Chứng minh nhân dân số: [………………….] cấp ngày: […………….] tại: [……………….]
Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: [……………………………….]
Ngày [………………….] do [………………….] lập. 
Các bên đồng ý thực hiện việc góp vốn để thực hiện việc kinh doanh với các thoả thuận sau đây : 
Điều 1. TÀI SẢN GÓP VỐN
Tài sản góp vốn thuộc quyền sở hữu của bên A:      
Tài sản góp vốn thuộc quyền sở hữu của bên B:   
(mô tả cụ thể về tài sản góp vốn ; nếu tài sản  góp vốn là tài sản pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu thì phải liệt kê giấy tờ chứng minh quyền sở hữu) 
Điều 2. GIÁ TRỊ GÓP VỐN
Giá trị tài sản góp vốn của Bên A được các bên cùng thống nhất thoả thuận là:   
(bằng chữ:    )
Giá trị tài sản góp vốn của Bên B được các bên cùng thống nhất thoả thuận là:   
(bằng chữ:    )
(trường hợp các bên góp vốn bằng tài sản không phải là tiền thì cần thỏa thuận định giá trị của tài sản góp vốn đó)

Để xem tiếp nội dung tiếp theo của “Mẫu hợp đồng góp vốn kinh doanh – Mẫu số 1”, các bạn có thể đăng nhập tài khoản trên trang tailieu.vn để tải về máy.

Download tài liệu Mẫu hợp đồng góp vốn kinh doanh – Mẫu số 1 File Word, PDF về máy