[Download] Tải Mẫu hợp đồng dịch vụ về việc cung cấp suất ăn và căng tin – Tải về File Word, PDF

Mẫu hợp đồng dịch vụ về việc cung cấp suất ăn và căng tin

Mẫu hợp đồng dịch vụ về việc cung cấp suất ăn và căng tin
Nội dung Text: Mẫu hợp đồng dịch vụ về việc cung cấp suất ăn và căng tin

Download


Các bạn đang có nhu cầu tìm kiếm “Mẫu hợp đồng dịch vụ về việc cung cấp suất ăn và căng tin” để hoàn thành sớm nhất những thủ tục giấy tờ ký kết hợp đồng. Mời các bạn cùng tham khảo mẫu hợp đồng dịch vụ này đã được soạn thảo sẵn với nội dung và hình thức rõ ràng. Các bạn có thể tải về máy sử dụng để tiết kiệm thời gian hơn.

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu hợp đồng dịch vụ về việc cung cấp suất ăn và căng tin – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu hợp đồng dịch vụ về việc cung cấp suất ăn và căng tin File Word, PDF về máy

Mẫu hợp đồng dịch vụ về việc cung cấp suất ăn và căng tin

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu hợp đồng dịch vụ về việc cung cấp suất ăn và căng tin

Để soạn thảo một bản hợp đồng đảm bảo cả về mặt nội dung lẫn hình thức, mời các bạn cùng tham khảo đoạn trích “Mẫu hợp đồng dịch vụ về việc cung cấp suất ăn và căng tin” dưới đây: 

 HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

(V/v: Cung cấp suất ăn và căng tin)

Số: …../HĐDV
– Căn cứ qui định tại Bộ luật Dân sự và Luật Thương mại
– Căn cứ nhu cầu và khả năng của mỗi bên.
Hôm nay, ngày …… tháng …. năm ………
Tại : ……………………………………………………………………………………………………………
Hai bên gồm:
Bên A: (Bên thuê dịch vụ): …………………………………………………………………………………………………..
Trụ sở: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Điện thoại: ………………………………………………………………  Fax: ………………………………………………….
Mã Số Thuế: …………………………………………………………………………………………………………………………
Đại diện: ……………………………………………………………………….. , chức vụ: ……………………………………
Bên B: (Bên cung cấp dịch vụ): ……………………………………………………………………………………………
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Điện thoại: ………………………………………………………………………………..  Fax: ………………………………..
Tài khoản số: ………………………………………………………………………………………………………………………..
Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………………………………….
Đại diện: ……………………………………….. , chức vụ: ……………………………………………………………………
Sau khi trao đổi, thỏa thuận, hai bên đồng ý ký hợp đồng này với các điều khoản sau:
Điều 1: NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN HỢP ĐỒNG
Theo đề nghị của bên A, bên B đồng ý nhận cung ứng dịch vụ suất ăn và căng tin cho bên A, theo các tiêu chí như sau:
1.1. Suất ăn và căng tin
– Suất ăn: được qui định tại Phụ lục A ( gồm suất ăn thường và suất ăn bổ sung và suất ăn đặc biệt).
– Căng tin: bán các loại nước giải khát, hàng tạp hóa, thức ăn đóng gói và chế biến.
1.2 Phạm vi và đối tượng cung cấp dịch vụ:
– Phạm vi phục vụ: tại Phòng Căng tin của bên A.
– Đối tượng phục vụ: cán bộ, nhân viên và khách của Bên A.
1.3 Thời gian cung cấp dịch vụ:
• Trưa: từ 10h45 đến 13h30;
• Chiều: từ 17h00 đến 19h00;
• Đêm: từ 21h00 đến 22h00.
1.4 Thời hạn Hợp Đồng: 1 năm, kể từ ngày ký hợp đồng. Sau khi hết hợp đồng, nếu bên A vẫn có nhu cầu thì hai bên sẽ gia hạn theo từng năm.
Điều 2: GIẢI THÍCH TỪ NGỮ
Trong hợp đồng này, hai bên thống nhất như sau:
– “Căng-tin”: là khu vực nằm trong khuôn viên của Công ty, được dành riêng để phục vụ ăn uống cho Nhân viên;
– “Nhân viên”: gồm các cán bộ, nhân viên của bên A và khách của Công ty;
– “Thiết bị”: gồm mọi trang thiết bị làm bếp và các thiết bị được nêu trong Phụ lục B, là tài sản của bên A, mà bên B được bên A cho phép sử dụng để thực hiện hợp đồng này;
– “Phí dịch vụ “: được xác định tại Điều 6.
– “Suất ăn”: được xác định tại Phụ lục A;
– “Giờ ăn” được xác định tại Phụ lục A;
– “Dịch vụ” được xác định tại Phụ lục A;
– “Suất ăn Đặc biệt” được xác định tại Phụ lục A;
Điều 3: PHÍ DỊCH VỤ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
3.1 Phí dịch vụ:
Phí dịch vụ căn cứ vào đơn giá suất ăn và số lượng các suất ăn do bên B cung cấp trên thực tế. Để bảo đảm việc cung cấp dịch vụ được chính xác, kịp thời, hai bên thống nhất như sau:
– Chậm nhất là 9 giờ sáng mỗi ngày, bên A đăng ký với bên B số lượng suất ăn thường mà mình yêu cầu trong ngày.
– Chậm nhất là 9 giờ 30 sáng mỗi ngày, bên A đăng ký với bên B số lượng và loại suất ăn Đặc biệt trong ngày để bên B chuẩn bị.
– Cuối mỗi tuần, bên B phải đối chiếu số suất ăn thực tế trong tuần với Phòng nhân sự công ty.
3.2 Đơn giá:
– Suất ăn thường: 15.000 đồng/ suất ăn.
– Suất ăn bổ sung: nếu chưa vượt quá số lượng suất ăn đã đăng ký, thì bên B vẫn phục vụ các suất ăn bổ sung mà không tính thêm tiền.
– Suất ăn đặc biệt: tính theo đơn giá do yêu cầu của bên A trong từng trường hợp.
Đơn giá các suất ăn nêu trên chưa bao gồm thuế VAT 10%.
3.3 Thời gian và hình thức thanh toán:
– Bên A thanh toán phí dịch vụ cho bên B theo từng tháng.
– Thời gian thanh toán: trong vòng 5 ngày đầu mỗi tháng, sau khi bên B cung cấp hóa đơn tài chính hợp lệ cho bên A
– Phương thức thanh toán: chuyển khoản.

Các bạn vui lòng đăng nhập tài khoản trên trang tailieu.vn và tải “Mẫu hợp đồng dịch vụ về việc cung cấp suất ăn và căng tin” về máy để xem tiếp nội dung còn lại.

Download tài liệu Mẫu hợp đồng dịch vụ về việc cung cấp suất ăn và căng tin File Word, PDF về máy