[Download] Tải Mẫu hợp đồng dịch vụ hỗ trợ pháp lý dài hạn – Tải về File Word, PDF

Mẫu hợp đồng dịch vụ hỗ trợ pháp lý dài hạn

Mẫu hợp đồng dịch vụ hỗ trợ pháp lý dài hạn
Nội dung Text: Mẫu hợp đồng dịch vụ hỗ trợ pháp lý dài hạn

Download


Nếu các bạn còn đăng thắc mắc về việc soạn thảo hợp đồng dịch vụ và nội dung chính của bản hợp đồng này sẽ bao gồm những gì? để đảm bảo được lợi ích của các bên khi tham gia ký kết, mời các bạn cùng tham khảo “Mẫu hợp đồng dịch vụ hỗ trợ pháp lý dài hạn” mà TaiLieu.VN vừa cập nhật.

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu hợp đồng dịch vụ hỗ trợ pháp lý dài hạn – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu hợp đồng dịch vụ hỗ trợ pháp lý dài hạn File Word, PDF về máy

Mẫu hợp đồng dịch vụ hỗ trợ pháp lý dài hạn

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu hợp đồng dịch vụ hỗ trợ pháp lý dài hạn

Đoạn trích “Mẫu hợp đồng dịch vụ hỗ trợ pháp lý dài hạn” dưới đây sẽ giúp các bạn có thêm kinh nghiệm cũng như kỹ năng soạn thảo một bản hợp đồng, mời các bạn cùng tham khảo.
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————— 
 
HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ HỖ TRỢ PHÁP LÝ DÀI HẠN
(Số: ……………./HĐDVPLDH)
 
Hôm nay, ngày …………. tháng …………. năm …………….., Tại ……………………..………………
Chúng tôi gồm có:
BÊN YÊU CẦU DỊCH VỤ (Bên A): ……………………..……………………..…………………………..
Địa chỉ: ……………………..……………………..……………………..……………………………………
Điện thoại: ……………………..……………………..……………………..………………………………..
Fax: ……………………..……………………..……………………..……………………..…………………
Mã số thuế: ……………………..……………………..……………………..………………………………
Tài khoản số: ……………………..……………………..……………………..…………………………….
Do ông (bà): ……………………..……………………..……………………..………………………………
Chức vụ: ……………………..……………………..……………………..………………… làm đại diện.
Email: ……………………..……………………..……………………..…………………………………….. 
BÊN THỰC HIỆN DỊCH VỤ(Bên B): ……………………..……………………..…………………………
Địa chỉ: ……………………..……………………..……………………..……………………………………
Điện thoại: ……………………..……………………..……………………..………………………………..
Fax: ……………………..……………………..……………………..……………………………………….
Mã số thuế: ……………………..……………………..……………………..………………………………
Tài khoản số: ……………………..……………………..……………………..…………………………….
Do ông (bà): ……………………..……………………..……………………..……………………………..
Chức vụ: ……………………..……………………..……………………..………………… làm đại diện.
Email: ……………………..……………………..……………………..…………………………………….. 
Hai bên cùng thỏa thuận ký hợp đồng với những nội dung sau: 
ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG CÔNG VIỆC
1.1. Theo yêu cầu của Bên A, Bên B nhận tư vấn và trợ giúp pháp lý dài hạn cho Bên A với các công việc cụ thể sau:
a) Cung cấp văn bản pháp quy liên quan đến lĩnh vực hoạt động của bên A.
b) Tư vấn cách hành xử của bên A với cơ quan Nhà nước (Với các Bộ, Sở chuyên ngành, cơ quan chủ quản, Thanh tra, Quản lý thị trường, Tòa án, Viện kiểm sát, công an và chính quyền địa phương) và với các đối tác, bạn hàng trong quan hệ kinh doanh).
c) Hướng dẫn các thủ tục liên kết kinh doanh, đổi tên doanh nghiệp, bổ sung, thay đổi ngành nghề, vốn điều lệ, trụ sở, giải thể, phá sản, bảo vệ môi trường, đăng ký lao động, lập văn phòng đại diện, chi nhánh trong nước và nước ngoài, giải quyết tranh chấp.
d) Tư vấn pháp luật về lao động, tiền lương, bảo hiểm kỳ hội, thuế, xin miễn giảm thuế, ưu đãi đầu tư, cách soạn thảo và ký kết hợp đồng kinh tế, thương mại, dân sự, lao động, điều lệ, nội quy lao động, các quyết định tổ chức nhân sự, giải quyết tranh chấp nội bộ và với tổ chức, cá nhân khác.
e) Các dịch vụ tư vấn khác:
……………………..……………………..……………………..……………………..……………………..
……………………..……………………..……………………..……………………..……………………..
……………………..……………………..……………………..……………………..……………………..
1.2. Đối với những tranh chấp tại Tòa án, những tranh chấp nhỏ, có khả năng hoà giải thì bên B có trách nhiệm tham gia. Những tranh chấp lớn, có tính chất phức tạp, hoặc các thương vụ, dự án có trị giá từ …………….. (Bằng chữ: …………………) trở lên, những vụ việc liên quan đến những khoản nợ khó đòi hai bên sẽ ký hợp đồng riêng.

… 

Để xem tiếp nội dung tiếp theo của “Mẫu hợp đồng dịch vụ hỗ trợ pháp lý dài hạn”, các bạn vui lòng đăng nhập tài khoản trên website tailieu.vn để download về máy.

Download tài liệu Mẫu hợp đồng dịch vụ hỗ trợ pháp lý dài hạn File Word, PDF về máy