Tài Liệu

[Download] Tải Mẫu hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất – Tải về File Word, PDF

Mẫu hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất

Mẫu hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất
Nội dung Text: Mẫu hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất – Tải về File Word, PDF

Trước khi lập hợp đồng mua bán nhà đất, giữa bên mua và bên bán cần hoàn tất thủ tục đặt cọc mua bán nhà đất. Thủ tục này cũng cần phải được lập thành hợp đồng. Hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất được lập nhằm đảm bảo độ tin cậy khi giao trước tiền giữa bên mua và bên bán được ràng buộc bởi pháp luật. Chính vì vậy, nó cần chính xác và tuân thủ các quy định của pháp luật nhằm tránh những rủi ro không đáng có trong việc thực hiện các giao dịch nhà đất.

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất File Word, PDF về máy

Mẫu hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất

“Mẫu hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất” sẽ hướng dẫn cho các bạn biết cách trình một mẫu hợp đồng đúng quy cách như cách ghi thông tin của bên giao và bên nhận, nội dung thỏa thuận giữa hai bên. Để biết nội dung chi tiết, mời các bạn tham khảo mẫu sau:

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-


 

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC

 

Tại Phòng Công chứng số .…. thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc

công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng

Công chứng), chúng tôi gồm có:

Bên đặt cọc (sau đây gọi là Bên A):

Ông (Bà):…………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày:……………………………………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số:………………….. cấp ngày……………………………………………

tại……………………………………………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):…..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau: 1. Chủ thể là vợ chồng:

Ông : ………………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày:……………………………………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số:………………….. cấp ngày……………………………………………

tại……………………………………………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………..

Cùng vợ là bà: …………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày:……………………………………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số:………………….. cấp ngày……………………………………………

tại……………………………………………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).

2. Chủ thể là hộ gia đình:

Họ và tên chủ hộ: ………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày:……………………………………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số:………………….. cấp ngày……………………………………………

tại……………………………………………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Các thành viên của hộ gia đình:

– Họ và tên:………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày:……………………………………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số:………………….. cấp ngày……………………………………………

tại……………………………………………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

* Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:
Họ và tên người đại diện:………………………………………………………………………………

Sinh ngày:……………………………………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số:………………….. cấp ngày……………………………………………

tại……………………………………………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..

ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.

3.. Chủ thể là tổ chức:
Tên tổ chức: ………………………………………………………………………………………………..
Trụ sở: ……………………………………………………………………………………………………….
Quyết định thành lập số:………………… ngày………….. tháng ………….. năm……………
do ………………………………………………………………………………………………………. cấp.
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:……….. ngày………. tháng …….. năm………
do ………………………………………………………………………………………………………. cấp.
Số Fax: ………………………………………… Số điện thoại:………………………………………..
Họ và tên người đại diện: ……………………………………………………………………………..
Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………….
Sinh ngày:……………………… ………………………….. ……………………………………………..
Chứng minh nhân dân số:………………….. cấp ngày…………………………………………..
tại……………………………………………………………………………………………………………….

Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..

ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.

Bên nhận đặt cọc (sau đây gọi là Bên B):

(Chọn một trong các chủ thể nêu trên)
…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Hai bên đồng ý thực hiện ký kết Hợp đồng đặt cọc với các thỏa thuận sau

đây:

ĐIỀU 1

TÀI SẢN ĐẶT CỌC

Mô tả cụ thể các chi tiết về tài sản đặt cọc

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Trên đây là một phần trích dẫn của Mẫu hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất. Để tham khảo được đầy đủ các mục trong hợp đồng, các bạn có thể xem trực tiếp trên TaiLieu.VN hoặc tải miễn phí về máy. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm các mẫu hợp đồng mua bán nhà đất phổ biến như: hợp đồng mua bán căn hộ chung cư, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất hay hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất.

 

Download tài liệu Mẫu hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất File Word, PDF về máy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button