Biểu Mẫu - Văn BảnTài Liệu

[Download] Tải Mẫu Hóa đơn giá trị gia tăng (Mẫu số: 01GTKT3/001) – Tải về File Word, PDF

Mẫu Hóa đơn giá trị gia tăng (Mẫu số: 01GTKT3/001)

Mẫu Hóa đơn giá trị gia tăng (Mẫu số: 01GTKT3/001)
Nội dung Text: Mẫu Hóa đơn giá trị gia tăng (Mẫu số: 01GTKT3/001)


Mẫu Hóa đơn giá trị gia tăng (Mẫu số: 01GTKT3/001) mẫu hóa đơn về thuế giá trị gia tăng được sử dụng cho các đơn vị bán hàng gửi cho người mua hàng được ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Hóa đơn giá trị gia tăng (Mẫu số: 01GTKT3/001) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Hóa đơn giá trị gia tăng (Mẫu số: 01GTKT3/001) File Word, PDF về máy

Mẫu Hóa đơn giá trị gia tăng (Mẫu số: 01GTKT3/001)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Hóa đơn giá trị gia tăng (Mẫu số: 01GTKT3/001)

 1. Mẫu Hóa đơn Giá trị gia tăng do Cục Thuế phát hành

  TÊN CỤC THUẾ:…………….                           Mẫu số: 01GTKT3/001
                                                                  HÓA ĐƠN                                                 
                                               GIÁ TRỊ GIA TĂNG                           Ký hiệu: 01AA/11P
                                                                Liên 1: Lưu                                       Số:         0000001
  Ngày………tháng………năm 20…..
  Đơn vị bán hàng:……………………………………………………………………………………………….
  Mã số thuế:……………………………………………………………………………………………………….
  Địa chỉ:…………………………………………………………..S ố tài khoản………………………………
  Điện thoại:………………………………………………………………………………………………………..
  Họ tên người mua hàng………………………………………………………………………………………
  Tên đơn vị…………………………………………………………………………………………………………
  Mã số thuế:……………………………………………………………………………………………………….
  Địa chỉ……………………………………………………….. … S ố tài khoản………………………………
  ST Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị  Số lượng Đơn giá Thành tiền
  T tính
  1 2 3 4 5 6=4×5

                                                      Cộng tiền hàng:                       …………………………
  Thuế suất GTGT:   ………..   %  , Tiền thuế GTGT:  …………………..
                                                      Tổng cộng tiền thanh toán          …………………..
  Số tiền viết bằng 
  chữ: ………………………………………………………………………………………………………….
                                               
  Người mua hàng Người bán hàng
  (Ký, ghi rõ họ, tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

  (Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)
  (In tại Công ty in……., Mã số thuế…………)
  Ghi chú:   
  ­ Liên 1: Lưu                      

 2. ­ Liên 2: Giao người mua                     
  ­ Liên 3:…..

Download tài liệu Mẫu Hóa đơn giá trị gia tăng (Mẫu số: 01GTKT3/001) File Word, PDF về máy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button