Biểu Mẫu - Văn BảnTài Liệu

[Download] Tải Mẫu giấy ủy quyền trẻ em đi máy bay với người thân – Tải về File Word, PDF

Mẫu giấy ủy quyền trẻ em đi máy bay với người thân

Mẫu giấy ủy quyền trẻ em đi máy bay với người thân
Nội dung Text: Mẫu giấy ủy quyền trẻ em đi máy bay với người thân


TaiLieu.VN xin gửi đến các bạn “Mẫu giấy ủy quyền trẻ em đi máy bay với người than” là mẫu giấy được lập ra để ủy quyền về việc cho trẻ em dưới 12 tuổi đi máy bay với người thân. Mẫu giấy ủy quyền nêu rõ thông tin người ủy quyền, người được ủy quyền, thông tin về trẻ đi máy bay… Mời các bạn tham khảo!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu giấy ủy quyền trẻ em đi máy bay với người thân – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu giấy ủy quyền trẻ em đi máy bay với người thân File Word, PDF về máy

Mẫu giấy ủy quyền trẻ em đi máy bay với người thân

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu giấy ủy quyền trẻ em đi máy bay với người thân

 1. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
  GIẤY ỦY QUYỀN
  (Về việc người thân dẫn trẻ dưới 12 tuổi đi máy bay)
  Kính gửi: UBND ……………………………………

  Tôi tên là: …………………………………………………………, Sinh năm: …………………………………..

  Số CMND: ………………………….., cấp ngày …………/…………./…………………, nơi cấp: ………

  Nơi ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………………………

  Là cha của bé …………………………………………………., sinh ngày: ………/……../………

  Nay tôi viết giấy ủy quyền này đồng ý cho

  Bà: …………………………………………….., Sinh năm: ……./………./…………

  Nơi ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………………………

  Số CMND: ……………………………., cấp ngày ………../………./……….., nơi cấp ………………….

  Là bà ngoại của bé …………………………… thay tôi đưa bé đi du lịch ở ………………………. đi 
  trên chuyến bay từ …………. đi ……… ngày đi ……/……/…….. giờ bay: …… giờ …….. phút.

  Và từ  TP HỒ CHÍ MINH đi Hà Nội.ngày đi ……./……./………… giờ  bay:  ……. giờ  ……… 
  phút.

  Tôi xin cam đoan không khiếu nại gì về nội dung trên.

  …………, ngày…tháng…năm….

  Xác nhận UBND Người ủy quyền
  Chủ tịch

Download tài liệu Mẫu giấy ủy quyền trẻ em đi máy bay với người thân File Word, PDF về máy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button