[Download] Tải Mẫu giấy ủy quyền lưu hành trang thiết bị y tế – Tải về File Word, PDF

Mẫu giấy ủy quyền lưu hành trang thiết bị y tế

Mẫu giấy ủy quyền lưu hành trang thiết bị y tế
Nội dung Text: Mẫu giấy ủy quyền lưu hành trang thiết bị y tế

Download

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu giấy ủy quyền lưu hành trang thiết bị y tế – Tải về File Word, PDF

Xin gửi đến các bạn “Mẫu giấy ủy quyền lưu hành trang thiết bị y tế” là mẫu giấy được lập ra để ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác về việc lưu hành trang thiết bị y tế. Mẫu giấy ủy quyền nêu rõ thông tin người được ủy quyền, thông tin về thiết bị y tế… Mẫu giấy ủy quyền ban hành theo Nghị định 36/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Mời các bạn tham khảo!

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu giấy ủy quyền lưu hành trang thiết bị y tế File Word, PDF về máy

Mẫu giấy ủy quyền lưu hành trang thiết bị y tế

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu giấy ủy quyền lưu hành trang thiết bị y tế

 1. Tiêu đề của chủ sở hữu trang thiết bị y tế (tên, địa chỉ)

  Ngày….tháng…..năm 20…

  GIẤY ỦY QUYỀN

  Kính gửi: …………………………..

  Chúng tôi, (Tên và địa chỉ chủ sở hữu), với tư cách là chủ sở hữu trang thiết bị y tế 
  bằng văn bản này ủy quyền cho (Tên và địa chỉ của cơ sở đứng tên công bố tiêu 
  chuẩn áp dụng hoặc đăng ký lưu hành) được lưu hành tại thị trường Việt Nam các 
  trang thiết bị y tế sau:

  ……..(Liệt kê danh mục các trang thiết bị y tế1)……….

  Chúng tôi cam kết cung cấp, hỗ trợ các yêu cầu liên quan đến thông tin, chất lượng và 
  bảo đảm các điều kiện về bảo hành, bảo trì, bảo dưỡng và cung cấp vật tư, phụ kiện 
  thay thế trang thiết bị y tế nêu trên.

  Thư ủy quyền này hiệu lực đến thời điểm: ……. (ngày/tháng/năm)

    Người đại diện hợp pháp của Chủ sở hữu
  Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)
  Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số

  _______________

  1 Có thể  đưa danh mục trang thiết bị  y tế  được  ủy quyền thành phụ  lục kèm theo 
  Giấy ủy quyền

Download tài liệu Mẫu giấy ủy quyền lưu hành trang thiết bị y tế File Word, PDF về máy