Biểu Mẫu - Văn BảnTài Liệu

[Download] Tải Mẫu Giấy triệu tập – Tải về File Word, PDF

Mẫu Giấy triệu tập

Mẫu Giấy triệu tập
Nội dung Text: Mẫu Giấy triệu tập


Mẫu Giấy triệu tập là loại giấy dành cho những người có liên quan đến vụ án đã được khởi tố và đang được giải quyết tại các cơ quan tố tụng như cơ quan điều tra, Viện kiểm sát hoặc Tòa án theo thủ tục tố tụng hình sự. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCA ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Giấy triệu tập – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Giấy triệu tập File Word, PDF về máy

Nội dung

Mẫu Giấy triệu tập

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Giấy triệu tập

 1. Mẫu số 59 ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT­BCA
                                                                                 ngày 18/11/2014 của Bộ Công an

       ……………(1)                          CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  ………………….(2)                                  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc
     
  Số:           /GTrT­(…3)                             … ……(4), ngày…tháng…năm…

  GIẤY TRIỆU TẬP

  Yêu cầu ông (bà): …………………………………………(5)
  Địa chỉ: ………………………………………………………………………..
  Chức vụ, nơi công tác:………………………………………………………….
  Đúng…..giờ…..ngày…..tháng…..năm…..
  Có mặt tại: …………………………………………………………………….
  Địa chỉ: ………………………………………………………………………..
  Gặp đồng chí: ……………………………………………………………….(6)
  Để: …………………………………………………………………………….
  Yêu cầu ông (bà) khi đến mang theo giấy này và các tài liệu có liên quan.
                                                                                     
                                                                                  ……………………….(7)
                                                                                                                 (Ký, ghi rõ họ tên)

  (1): Tên cơ quan chủ quản;
  (2): Tên cơ quan, đơn vị tiến hành triệu tập hoặc Đoàn xác minh/Tổ xác minh;
  (3): Số hiệu hoặc tên viết tắt của cơ quan, đơn vị tiến hành triệu tập;
  (4): Địa danh;
  (5): Họ tên người được triệu tập;
  (6): Cấp bậc, họ tên, chức danh, chức vụ;
  (7): Chức vụ người ký Giấy triệu tập hoặc Trưởng Đoàn/Tổ trưởng/Người được giao nhiệm vụ xác 
  minh.

Download tài liệu Mẫu Giấy triệu tập File Word, PDF về máy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button