Biểu Mẫu - Văn BảnTài Liệu

[Download] Tải Mẫu Giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước (Mẫu số: C1-02/NS) – Tải về File Docx, PDF

Mẫu Giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước (Mẫu số: C1-02/NS)

Mẫu Giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước (Mẫu số: C1-02/NS)
Nội dung Text: Mẫu Giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước (Mẫu số: C1-02/NS)


Mẫu Giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước (Mẫu số: C1-02/NS) được ban hành kèm theo Thông tư số 84/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước (Mẫu số: C1-02/NS) – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước (Mẫu số: C1-02/NS) File Docx, PDF về máy

Mẫu Giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước (Mẫu số: C1-02/NS)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước (Mẫu số: C1-02/NS)

 1. Mẫu số: C1-02/NS
  (Ban hành kèm theo Thông tư số /2016/TT-BTC của Bộ Tài chính)
  Không ghi vào GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Mã hiệu: ………
  khu vực này
  Tiền mặt □ Chuyển Khoản □ Số: ……………
  Loại tiền: VND □ USD □ Khác: …………

  Số tham chiếu(1):…………………
  Người nộp thuế: ……………………………………………………….. Mã số thuế: ……………………………………………….
  Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  …………………………………………… Quận/Huyện: …………………… Tỉnh, TP:…………………………………………….
  Người nộp thay: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  …………………………………………… Quận/Huyện: …………………… Tỉnh, TP:…………………………………………….
  Đề nghị NH/ KBNN: ……………………….. trích TK số: ………………………. hoặc thu tiền mặt để nộp NSNN theo:
  TK thu NSNN □ TK tạm thu □ TK thu hồi hoàn thuế GTGT □
  vào tài Khoản của KBNN: ……………………………………………. Tỉnh, TP: …………………………………………………..
  Mở tại NH ủy nhiệm thu: …………………………………………………………………………………………………………………………..
  Nộp theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền: Kiểm toán nhà nước □ Thanh tra tài chính □
  Thanh tra Chính phủ □ Cơ quan có thẩm quyền khác □
  Tên cơ quan quản lý thu: ……………………………………………………………………………………………………………………….
  Phần dành
  cho người Phần dành cho NH ủy nhiệm thu/ NH phối hợp thu/ KBNN ghi
  nộp thuế ghi
  Kỳ thuế/ Ngày
  Số tờ khai/ Số Nội dung các
  quyết định/
  STT quyết định / Khoản nộp Số nguyên tệ Số tiền VND Mã chương Mã tiểu Mục
  Ngày thông
  Số thông báo NSNN
  báo

  Tổng cộng
  Tổng số tiền ghi bằng chữ (2): …………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  PHẦN DÀNH CHO KBNN GHI KHI HẠCH TOÁN:
  Mã CQ thu: ……………………….. Nợ TK: …………………….
  Mã ĐBHC: ……………………….. Có TK: ……………………..

  NGƯỜI NỘP NGÂN HÀNG/ KHO BẠC NHÀ NƯỚC
  TIỀN Ngày… tháng… năm…
  Ngày… tháng…
  năm…
  Người nộp tiền Kế toán trưởng Thủ trưởng Thủ quỹ Kế toán Kế toán trưởng

 2. đơn vị
  (Ghi chức danh, ký, họ tên và đóng
  dấu)
  Ghi chú: Trường hợp nộp thuế điện tử: Người nộp tiền, Tổ chức T-VAN (nếu có), Tổng cục Thuế (nếu có), Ngân
  hàng/ Kho bạc Nhà nước thực hiện ký số; ghi tên; ngày, giờ
  (1) Trường hợp nộp thuế điện tử từ Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, hệ thống tự động điền số tham
  chiếu để phục vụ công tác quản lý.
  (2) Trường hợp nộp tiền bằng VND thì ghi bằng chữ theo tổng số tiền VND; Trường hợp nộp tiền bằng ngoại tệ thì
  ghi bằng chữ theo tổng số nguyên tệ và loại ngoại tệ.

Download tài liệu Mẫu Giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước (Mẫu số: C1-02/NS) File Docx, PDF về máy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button