Biểu Mẫu - Văn BảnTài Liệu

[Download] Tải Mẫu giấy chứng nhận đăng ký kết hôn – Tải về File Word, PDF

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký kết hôn

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký kết hôn
Nội dung Text: Mẫu giấy chứng nhận đăng ký kết hôn

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu giấy chứng nhận đăng ký kết hôn – Tải về File Word, PDF

Mời các bạn tham khảo “Mẫu giấy chứng nhận đăng ký kết hôn” là mẫu văn bản do cơ quan có thẩm quyền ban hành chứng nhận về quan hệ hôn nhân giữa vợ và chồng với các nội dung: thông tin giữa hai bên vợ – chồng như họ tên, ngày sinh, quốc tịch, dân tộc… Mẫu giấy chứng nhận đăng ký kết hôn chính là giấy tờ hợp pháp và ràng buộc mối quan hệ vợ chồng trước pháp luật cũng như xác định tình trạng hôn nhân của mỗi người.

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu giấy chứng nhận đăng ký kết hôn File Word, PDF về máy

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký kết hôn

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu giấy chứng nhận đăng ký kết hôn

 1. CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số:…………………………………
  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc Quyển số:………………………
  ­­­­­­­­***­­­­­­­­

  GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT HÔN

  Họ và tên chồng: Họ và tên vợ:
  Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………… Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………
  Dân tộc:…………………….Quốc tịch:…………………. Dân tộc:…………………….Quốc tịch:………………….
  Nơi thường trú/tạm trú:…………………………………. Nơi thường trú/tạm trú:………………………………….
  …………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………..
  Số Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế:. Số Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế:.
  ……………………………………………………………………..
    
                      Vợ
   Chồng
           

                        (Đã ký)                        
        (Đã ký)      
             
    
                                   ……………………
        ……………………                 

  Nơi đăng ký:………………………………………………………………………………………………………………………………..
  Ngày, tháng, năm đăng ký:…………………………………………………………………………………………………………….
  Ghi chú:……………………………………………………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  NGƯỜI THỰC HIỆN             NGƯỜI KÝ GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT HÔN
       (Đã ký)                      (Đã ký)

   ………………………………….                            ………………………………….

         Sao từ Sổ đăng ký kết hôn
                             Ngày ………tháng ………năm………..
                                                      NGƯỜI KÝ BẢN SAO GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT HÔN
        (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

             ………………………………….

Download tài liệu Mẫu giấy chứng nhận đăng ký kết hôn File Word, PDF về máy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button