[Download] Tải Mẫu đơn xin xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo – Tải về File Word, PDF

Mẫu đơn xin xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo

Mẫu đơn xin xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo
Nội dung Text: Mẫu đơn xin xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo

Download

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu đơn xin xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo – Tải về File Word, PDF

Tài liệu “Mẫu đơn xin xác nhận sinh viên hoàn thành chương trình đào tạo” là mẫu đơn được lập ra để xin được xác nhận là sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo. Mẫu đơn nêu rõ thông tin người làm đơn, lý do xin xác nhận… Mời bạn đọc cùng tham khảo!

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu đơn xin xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo File Word, PDF về máy

Mẫu đơn xin xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu đơn xin xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo

 1. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc

  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

  ĐƠN XÁC NHẬN

  HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

  Kính gửi: ………………………………………..

  Tôi tên: ………………………………………………….. MSSV: …………………………………………………………………..

  Sinh ngày: ……………………………………………… Nơi sinh: ………………………………………………………………..

  Hộ khẩu: …………………………………………………………………………………………………………………………………
  Hiện đang học lớp: ……………………………………………… Mã lớp: ……………………………………………………. 

  Khoá: ……………………………………………… Hệ: ………………………………………………………………………………

  Tại Trường ……………………………………………………………………………………………………………………………..

  Nay tôi làm đơn này kính xin Nhà trường xác nhận tôi đã hoàn thành chương trình đào tạo chuyên  
  ngành…………………………………, hiện đang chờ  hoàn tất thủ  tục xét tốt nghiệp ra trường (chưa điểm 
  rèn luyện HK……. (20..­20….).

  Lý do: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

  Rất mong nhận được sự chấp thuận của Ban Giám Hiệu Trường …………………
  Trân trọng.

  …………., ngày…tháng…năm…
  XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNG Người làm đơn
  TL. HIỆU TRƯỞNG (Ký tên và ghi rõ họ tên)
  TRƯỞNG KHOA ……………..
  ­ Mẫu đơn này dùng chung cho tất cả các trường hợp sinh viên cần xác nhận để nộp cho các đơn vị 
  ngoài trường.
  ­ Sinh viên vui lòng mang theo Thẻ Sinh viên khi đến Văn phòng Khoa xin xác nhận.

Download tài liệu Mẫu đơn xin xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo File Word, PDF về máy