[Download] Tải Mẫu đơn xin xác nhận đối tượng ưu tiên – Tải về File Word, PDF

Mẫu đơn xin xác nhận đối tượng ưu tiên

Mẫu đơn xin xác nhận đối tượng ưu tiên
Nội dung Text: Mẫu đơn xin xác nhận đối tượng ưu tiên

Download

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu đơn xin xác nhận đối tượng ưu tiên – Tải về File Word, PDF

Tài liệu “Mẫu đơn xin xác nhận đối tượng ưu tiên” được TaiLieu.VN sưu tầm và tuyển chọn trong bài viết này. Mẫu giấy xác nhận được hưởng chế độ ưu tiên lập xong được đưa lên các cấp có thẩm quyền xem xét và xác nhận. Mời các bạn tham khảo!

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu đơn xin xác nhận đối tượng ưu tiên File Word, PDF về máy

Mẫu đơn xin xác nhận đối tượng ưu tiên

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu đơn xin xác nhận đối tượng ưu tiên

 1. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ĐƠN XIN XÁC NHẬN ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN

  Kính gửi:  ………………………………………………………..
  ………………………………………………………..
  …………………………………………………………

  Tôi tên: ……………………………………………………………………………………….
  Ngày tháng năm sinh: ……………………………… Nơi sinh: ……………………………
  Hiện đang công tác tại: (ghi rõ tên cơ quan, địa chỉ  cụ  thể:  ấp, thông, xã, phường, huyện, 
  quận, tỉnh, thành) ……………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………….
  Nay Tôi viết đơn này kính xin các cấp có thẩm quyền xác nhận tôi thuộc diện  ưu tiên để 
  bổ sung hồ sơ dự thi sau đại học.
  1. Đối tượng ưu tiên: 
  Bản thân là:  Thương binh, bệnh binh  Anh hùng LLVT, LĐ  Dân   tộc   thiểu   số 

  (đánh dấu X vào một trong các đối tượng nêu trên, kèm theo giấy tờ minh chứng)
  ­ Nếu là Thương binh hay Anh hùng  thì phải nộp kèm 2 bản sao có công chứng giấy  
  chứng nhận của phòng LĐTBXH
  ­ Nếu là dân tộc thiểu số thì bắt buộc phải nộp kèm 1 bản sao giấy khai sanh 
  2. Đối tượng đang công tác liên tục từ năm …….. đến nay (hơn 2 năm) tại xã thuộc 
  Vùng cao  Miền núi  Hải đảo  Vùng sâu 
  (đánh dấu X vào một trong các đối tượng nêu trên) 
  Thí sinh phải nộp kèm bản sao quyết định tiếp nhận công tác của cấp có thẩm  
  quyền 

  Xác nhận của thủ trưởng cơ quan ………………., ngày … tháng … năm 20…
  (Ký tên, đóng dấu) Người viết đơn
  Đương sự đã và đang công tác tại 
  Cơ quan từ năm ………… đến nay

  Xác nhận
  của chính quyền địa phương nơi công tác
  (ký tên, đóng dấu của cấp có thẩm quyền)
  xác nhận cơ quan hiện đang công tác của đương sự tại địa chỉ nêu trên

  Nếu thuộc diện  ưu tiên 1: thì không cần cơ  quan và địa phương xác nhận vào đơn mà chỉ  đính kèm các 
  giấy tờ minh chứng
  Nếu thuộc diện ưu tiên 2: thì phải có xác nhận của cơ quan và địa phương vào đơn này và nộp kèm hợp 
  đồng lao động
  Nếu đánh sai qui định hay tẩy xóa, sửa chữa thì đơn xin xác nhận đối tượng không hợp lệ.

 2. Nếu thuộc diện  ưu tiên 1: thì không cần cơ  quan và địa phương xác nhận vào đơn mà chỉ  đính kèm các 
  giấy tờ minh chứng
  Nếu thuộc diện ưu tiên 2: thì phải có xác nhận của cơ quan và địa phương vào đơn này và nộp kèm hợp 
  đồng lao động
  Nếu đánh sai qui định hay tẩy xóa, sửa chữa thì đơn xin xác nhận đối tượng không hợp lệ.

Download tài liệu Mẫu đơn xin xác nhận đối tượng ưu tiên File Word, PDF về máy