[Download] Tải Mẫu đơn xin xác nhận cư trú – Tải về File Word, PDF

Mẫu đơn xin xác nhận cư trú

Mẫu đơn xin xác nhận cư trú
Nội dung Text: Mẫu đơn xin xác nhận cư trú

Download

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu đơn xin xác nhận cư trú – Tải về File Word, PDF

TaiLieu.VN xin giới thiệu đến các bạn “Mẫu đơn xin xác nhận cư trú tại địa phương” là mẫu đơn xin được lập ra để xin được xác nhận hiện đang cư trú tại địa phương. Mẫu đơn xin nêu rõ người xin xác nhận… Mời các bạn tham khảo!

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu đơn xin xác nhận cư trú File Word, PDF về máy

Mẫu đơn xin xác nhận cư trú

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu đơn xin xác nhận cư trú

 1. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc Lập­Tự Do­Hạnh Phúc

  ĐƠN XIN XÁC NHẬN CƯ TRÚ THỰC TẾ

  Kính gửi: ………………………………..

  Tôi tên:……………………………………………. Bí danh: ……………………………………………………………………….

  Sinh ngày: ………………………………………. Tại ………………………………………………………………………………

  CMND số: ……………… Cấp Ngày……………………….Tại ………………………………………………………

  Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………………………………

  Tôi làm đơn này kính xin được xác nhận hiện đang cư trú tại địa chỉ: …………………………………………

  Danh sách những người cùng cư trú:

  1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  6. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  7. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  8. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  9. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  Lý do: …………………………………………………………………………………………………………………………………..

  Chân thành cám ơn.

  …………….., ngày…tháng…năm…
  XÁC NHẬN CÔNG AN PHƯỜNG Người làm đơn

Download tài liệu Mẫu đơn xin xác nhận cư trú File Word, PDF về máy