[Download] Tải Mẫu đơn xin thỏa thuận địa điểm và cấp chứng chỉ quy hoạch – Tải về File Word, PDF

Mẫu đơn xin thỏa thuận địa điểm và cấp chứng chỉ quy hoạch

Mẫu đơn xin thỏa thuận địa điểm và cấp chứng chỉ quy hoạch
Nội dung Text: Mẫu đơn xin thỏa thuận địa điểm và cấp chứng chỉ quy hoạch

Download


Mẫu đơn xin thỏa thuận địa điểm và cấp chứng chỉ quy hoạch CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————-ĐƠN XIN THỎA THUẬN ĐỊA ĐIỂM VÀ CẤP CHỨNG CHỈ QUY HOẠCH Kính gửi: …………………………………………………………………………. 1. Họ và tên: ……………………………………………………………… – Chức vụ: …………………………………………………………… – Đại diện cho (cơ quan, doanh nghiệp): ……………………………. – Địa chỉ: số: …………., đường (phố) ……………., phường (xã): …………… quận (huyện) …………., tỉnh (Thành phố) ……………, Nước …………………… – Điện thoại: …………………., Fax: …………………………………… 2. Xin thỏa thuận địa điểm và cấp chứng chỉ quy hoạch…

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu đơn xin thỏa thuận địa điểm và cấp chứng chỉ quy hoạch – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu đơn xin thỏa thuận địa điểm và cấp chứng chỉ quy hoạch File Word, PDF về máy

Mẫu đơn xin thỏa thuận địa điểm và cấp chứng chỉ quy hoạch

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu đơn xin thỏa thuận địa điểm và cấp chứng chỉ quy hoạch

 1. Mẫu đơn xin thỏa thuận địa điểm và cấp chứng chỉ quy hoạch

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ——————–

  ĐƠN XIN THỎA THUẬN ĐỊA ĐIỂM VÀ

  CẤP CHỨNG CHỈ QUY HOẠCH

  Kính gửi: ………………………………………………………………………….

  1. Họ và tên: ………………………………………………………………

  – Chức vụ: ……………………………………………………………

  – Đại diện cho (cơ quan, doanh nghiệp): …………………………….

  – Địa chỉ: số: …………., đường (phố) ……………., phường (xã): ……………

  quận (huyện) …………., tỉnh (Thành phố) ……………, Nước ……………………

  – Điện thoại: …………………., Fax: ……………………………………

  2. Xin thỏa thuận địa điểm và cấp chứng chỉ quy hoạch để lập dự án đầu tư xây
  công trình: ……………………………………………………………………………

  – Địa điểm tại: lô đất …………………………………………………….

  – Nguồn gốc và hiện trạng: Thuộc Khu công nghiệp ………………………..
  theo quy hoạch được duyệt.

  3. Ý định đầu tư:

  – Chức năng công trình: ……………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………

 2. 2
  – Quy mô xây dựng (tổng diện tích sàn xây dựng m2 hoặc công suất nhà máy):

  ……………………………………………………………………………………………

  – Sản phẩm: ………………………………………………………………

  – Chiều cao dự kiến: ………………………………………………

  – Nhu cầu sử dụng đất (m2): ………………………………………

  – Nhu cầu sử dụng công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị:

  + Cấp điện: ……………………………………… KW.

  + Cấp nước: ……………………………………… m 3/h.

  + Chổ đổ xe ô tô: ………………………………… chiếc.

  + Lối ra vào: ……………………………………………..

  + Chất thải và định lượng chất thải: Bụi cát đá trong quá trình sản xuất, bụi khói
  khi nung đốt, nước thải khi vệ sinh Công ty sẽ bảo đảm thực hiện đúng theo tiêu chuẩn
  Việt Nam TCVN 5939 – 95B.

  Doanh nghiệp chúng tôi cam kết thực hiện đủ các quy định của nhà nước về quy
  hoạch xây dựng.

  …………, ngày ……. tháng ……. năm …….

  Đại diện Chủ đầu tư

Download tài liệu Mẫu đơn xin thỏa thuận địa điểm và cấp chứng chỉ quy hoạch File Word, PDF về máy