[Download] Tải Mẫu đơn xin rút khỏi vị trí, công việc đang đảm nhiệm – Tải về File Word, PDF

Mẫu đơn xin rút khỏi vị trí, công việc đang đảm nhiệm

Mẫu đơn xin rút khỏi vị trí, công việc đang đảm nhiệm
Nội dung Text: Mẫu đơn xin rút khỏi vị trí, công việc đang đảm nhiệm

Download


TaiLieu.VN xin gửi đến các ban “Mẫu đơn xin rút khỏi vị trí, công việc đang đảm nhiệm” là mẫu đơn được dùng trong trường hợp cá nhân có vấn đề về sức khỏe, hoàn cảnh gia đình hay lý do khách quan. Mời các bạn tham khảo!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu đơn xin rút khỏi vị trí, công việc đang đảm nhiệm – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu đơn xin rút khỏi vị trí, công việc đang đảm nhiệm File Word, PDF về máy

Mẫu đơn xin rút khỏi vị trí, công việc đang đảm nhiệm

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu đơn xin rút khỏi vị trí, công việc đang đảm nhiệm

 1. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  —————

  ….…..i, ngày… tháng… năm…

  ĐƠN XIN RÚT KHỎI VỊ TRÍ, CÔNG VIỆC ĐANG ĐẢM NHIỆM

  Căn cứ:

  – Quyết định công tác số ……………..

  – Chỉ đạo phân công của cấp trên quản lý ngày … tháng … năm ………

  – …………………… (Phần này ghi các căn cứ văn bản cho việc xin rút khỏi vị trí, 
  công việc đang đảm nhiệm như Giấy khám sức khỏe, quyết định của cơ quan nhà 
  nước,… )

  Kính gửi: Ban lãnh đạo Công ty …………………

  – Phòng Nhân sự

  Tôi là: ………………………………………………………………………………………………………………..

  Đang làm việc tại bộ phận: …………………………………………………………………………………

  Được phân công theo Vị trí/Công việc/Dự án: ………………………………………………………

  Nội dung:……………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………..

  (Phần nội dung này trình bày về lý do hợp lý phải xin rút khỏi vị trí, công việc đang 
  đảm nhiệm)

  Đề nghị, quý công ty/ quý ông/ quý bà ………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………………..

  (Phần này đưa ra nhưng yêu cầu, đề  nghị, mong muốn của  người lao động một 
  cách cụ thể nhất có thể)

  Người làm đơn

  (Ký và ghi rõ họ tên)

Download tài liệu Mẫu đơn xin rút khỏi vị trí, công việc đang đảm nhiệm File Word, PDF về máy