[Download] Tải Mẫu đơn xin nghỉ việc viết tay – Tải về File Word, PDF

Mẫu đơn xin nghỉ việc viết tay

Mẫu đơn xin nghỉ việc viết tay
Nội dung Text: Mẫu đơn xin nghỉ việc viết tay

Download

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu đơn xin nghỉ việc viết tay – Tải về File Word, PDF

“Mẫu Đơn xin nghỉ việc viết tay” được cập nhật mới nhất và được nhiều bạn sử dụng nhất hiện nay, bạn có thể tham khảo khi muốn làm thủ tục xin nghỉ việc ở doanh nghiệp, công ty. Sử dụng mẫu đơn xin nghỉ việc sẽ đạt được hiệu quả cũng như đảm bảo tính trách nhiệm của cá nhân bạn trong công việc sẽ giúp cho bạn để lại ấn tượng tốt với lãnh đạo doanh nghiệp kể cả sau khi bạn đã nghỉ việc. Mời các bạn cùng tham khảo!

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu đơn xin nghỉ việc viết tay File Word, PDF về máy

Mẫu đơn xin nghỉ việc viết tay

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu đơn xin nghỉ việc viết tay

 1. CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc
  ­­­­­­­­­­­­­­­­

  Địa danh, ngày …… tháng…… năm ……

  ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

  Kính gửi:  ­ Ban Giám Đốc Công Ty……………………………………………………………………..
                      ­  Phòng Hành chính nhân sự Công ty……………………………………………………

  Tôi tên là:……………………………………………………………………………………………………………

  CMND số:…………………………………………………………………………………………………………..

  Bộ phận công tác:………………………………………………………………………………………………..

  Chức vụ:…………………………………………………………………………………………………………….

  Nay tôi làm đơn này, kính xin BGĐ cho tôi được thôi việc kể từ ngày:……………………..

  Lý do:…………………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………………………………………..

  Tôi đã bàn giao công việc cho:…………………………………………..Bộ phận:……………………

  Nội dung các công việc được bàn giao:

  …………………………………………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………………………………………..

 2. Tôi cam đoan là đã bàn giao công việc lại cho bộ  phận có liên quan trước khi nghỉ 
  việc.
  Rất   mong   Ban   Giám   đốc   xem   xét   và   chấp   thuận   cho   tôi   được   phép   thôi   việc.

  Tôi xin chân thành cảm ơn!

  Trưởng bộ phận Người làm đơn

  NGUYỄN VĂN A NGUYỄN VĂN B

Download tài liệu Mẫu đơn xin nghỉ việc viết tay File Word, PDF về máy