[Download] Tải Mẫu đơn xin nghỉ việc của giáo viên – Tải về File Word, PDF

Mẫu đơn xin nghỉ việc của giáo viên

Mẫu đơn xin nghỉ việc của giáo viên
Nội dung Text: Mẫu đơn xin nghỉ việc của giáo viên

Download

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu đơn xin nghỉ việc của giáo viên – Tải về File Word, PDF

Xin giới thiệu đến các bạn “Mẫu đơn xin nghỉ việc của giáo viên” do TaiLieu.VN sưu tầm và tuyển chọn là mẫu đơn xin nghỉ việc chuẩn nhất dành cho giáo viên. Moiwfcasc bạn cùng tham khảo!

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu đơn xin nghỉ việc của giáo viên File Word, PDF về máy

Mẫu đơn xin nghỉ việc của giáo viên

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu đơn xin nghỉ việc của giáo viên

 1. CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC CỦA GIÁO VIÊN 
                                               
       Kính gửi: ­ Sở GD&ĐT ……………………………………….
   ­ Hiệu trưởng trường ……………………………….
  Tôi tên là: …………………………………………………………………………………………….
  Ngày tháng năm sinh:……………………………………………………………………………..
  Ngày vào ngành:…………………………………………………………………………………….
  Trình độ chuyên môn:……………………………………………………………………………..
  Chức vụ: ………………………………………Tổ chuyên môn:……………………………….
  Đơn vị công tác: Trường ………………………………………………………………………….
  Nay tôi làm đơn này, kính xin lãnh đạo Sở  GD&ĐT, lãnh  đạo  trường   cho 
  tôi
  được thôi việc kể từ ngày……….tháng……năm..……….
  Lý do:……………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………
  Tôi cam đoan đã bàn giao công việc lại cho bộ phận có liên quan trước 
  khi nghỉ việc. 
  Kính mong lãnh đạo các cấp xem xét và chấp thuận cho tôi được thôi  
  việc. Tôi xin trân trọng cảm ơn./.

  ………………., ngày……..tháng…… năm ……..
  Người viết đơn
  (Ký và ghi rõ họ tên)

  XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
  (Ký, đóng dấu)

Download tài liệu Mẫu đơn xin nghỉ việc của giáo viên File Word, PDF về máy