[Download] Tải Mẫu đơn xin nghỉ phép đi du lịch – Tải về File Word, PDF

Mẫu đơn xin nghỉ phép đi du lịch

Mẫu đơn xin nghỉ phép đi du lịch
Nội dung Text: Mẫu đơn xin nghỉ phép đi du lịch

Download

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu đơn xin nghỉ phép đi du lịch – Tải về File Word, PDF

Tài liệu “Mẫu đơn xin nghỉ phép để đi du lịch” của nhân viên là mẫu đơn được lập ra để xin được nghỉ phép đi du lịch. Mẫu nêu rõ người xin nghỉ, lý do xin nghỉ, thời gian xin nghỉ… Mời các bạn cùng tham khảo!

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu đơn xin nghỉ phép đi du lịch File Word, PDF về máy

Mẫu đơn xin nghỉ phép đi du lịch

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu đơn xin nghỉ phép đi du lịch

 1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ——————
  ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP
  Kính gửi: – Ban Giám Đốc Công Ty …………………………

  – Trưởng phòng Hành Chính – Nhân Sự
  – Trưởng bộ phận ………………….……….
  Tôi tên là: …………………………………………………………… Nam/ Nữ: …………

  Ngày/ Tháng/ Năm sinh: …………………………………………… Tại: ……………….

  Chức vụ: ……………………………………………………………………………………
  Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………………

  Điện thoại liên lạc: …………………………………………………………………………

  Nay tôi làm đơn này xin phép Ban Giám Đốc và phòng Hành Chính – Nhân Sự cho tôi được:

  Nghỉ phép đi: …………………………………………………………………………..…….
  Tại: ………………………………………………………………………………………..….

  Từ ngày: ……………………………..………Đến ngày: …………………………….………

  Tôi xin cam kết trở về đúng thời hạn xin nghỉ phép, nếu không, tôi xin hoàn toàn chịu trách
  nhiệm trước pháp luật.
  Kính mong Ban Lãnh Đạo Công Ty và phòng Hành Chính – Nhân Sự giải quyết cho tôi theo
  nguyện vọng trên.

  Xin trân trọng cảm ơn!

  ………., ngày…tháng…năm…

  Ban Giám Đốc Phòng HC – NS Trưởng bộ phận Người làm đơn
  (Duyệt) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

Download tài liệu Mẫu đơn xin nghỉ phép đi du lịch File Word, PDF về máy