[Download] Tải Mẫu đơn xin nghỉ phép bằng tiếng Anh – Tải về File Word, PDF

Mẫu đơn xin nghỉ phép bằng tiếng Anh

Mẫu đơn xin nghỉ phép bằng tiếng Anh
Nội dung Text: Mẫu đơn xin nghỉ phép bằng tiếng Anh

Download

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu đơn xin nghỉ phép bằng tiếng Anh – Tải về File Word, PDF

Xin gửi đến các bạn “Mẫu đơn xin nghỉ phép chuẩn bằng tiếng Anh” là mẫu đơn cần thiết mỗi khi bạn cần xin nghỉ phép một vài ngày vì lý do nào đó như xin nghỉ cưới, xin nghỉ đi du lịch hay giáo viên tiếng Anh cần xin nghỉ việc riêng. Nếu bạn chưa biết cách phải viết đơn nghỉ phép tiếng anh ra sao, hãy tham khảo ngay cách viết đơn xin nghỉ việc tiếng anh theo mẫu dưới đây

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu đơn xin nghỉ phép bằng tiếng Anh File Word, PDF về máy

Mẫu đơn xin nghỉ phép bằng tiếng Anh

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu đơn xin nghỉ phép bằng tiếng Anh

 1. Leave of Absence Letter

  Employee Name: ……………………………………………………………………………….
  Employee Address:…………………………………………………………………………….
  Employee Personal Phone Number:……………………………………………………..

  Date:…………………………………

  Authority Name:………………………………………………………………………………..
  Authority Department:………………………………………………………………………..
  Name of Organization:………………………………………………………………………..
  Organization Address:………………………………………………………………………..

  Subject: Requirement for Leave

  Dear Mr. Johnson,

  I would like to request a leave of absence, from October 24th  to October 26th.  .  As you 
  many have heard, my brother will be getting married on October 24th and I will need to 
  go home to attend this event. Please let me know if I can provide any further infomation 
  regarding this request.

  Thanh you very much for your consideration.

  With kind regards,

  Hoang Phuong Linh

Download tài liệu Mẫu đơn xin nghỉ phép bằng tiếng Anh File Word, PDF về máy