[Download] Tải Mẫu đơn xin học việc tự nguyện tại bệnh viện – Tải về File Word, PDF

Mẫu đơn xin học việc tự nguyện tại bệnh viện

Mẫu đơn xin học việc tự nguyện tại bệnh viện
Nội dung Text: Mẫu đơn xin học việc tự nguyện tại bệnh viện

Download


TaiLieu.VN xin mời các bạn tham khảo “Mẫu đơn xin học việc tự nguyện tại bệnh viện”dưới đây. Mẫu đơn yêu cầu các bạn điền rõ thông tin tên tuổi, ngày sinh, trường đã học… kèm theo đó là nguyện vọng được học việc tại bệnh viện hoặc cơ sở y tế để trau dồi kỹ năng, nâng cao trình độ chuyên môn. Mời các bạn cùng tham khảo!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu đơn xin học việc tự nguyện tại bệnh viện – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu đơn xin học việc tự nguyện tại bệnh viện File Word, PDF về máy

Mẫu đơn xin học việc tự nguyện tại bệnh viện

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu đơn xin học việc tự nguyện tại bệnh viện

 1. CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc

  ĐƠN XIN HỌC VIỆC TỰ NGUYỆN
        Kính gửi:  ­ Ban giám đốc bệnh viện …………………………………….
                      ­ Phòng Hành chính quản trị

  Tên tôi là: …………………………………………………………………………………………………………………… 
  Giới tính: ……………………………………………………………………………………………………………………. 
  Ngày sinh: …………………………………………………………………………………………………………………..
  Đã tốt nghiệp trường: …………………………………………………….Năm tốt nghiệp: …………………..
  Trình độ chuyên môn: …………………………………………………………………………………………………..
  Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………
  Điện thoại liên hệ: ……………………. Email: …………………………………………………………………….
  Nay tôi làm đơn này, kính mong Ban giám đốc xem xét duyệt cho tôi được học việc  
  tại bệnh viện. Tôi mong muốn được học việc để  nâng cao kiến thức thực hành thực tế 
  của bản thân và cọ sát với môi trường làm việc tại bệnh viện.
  Nếu được tiếp nhận học việc tại bệnh viện ……………………………………., tôi xin cam 
  kết:
   Tự túc hoàn toàn về các khoản kinh phí cho việc học tập, ăn, nghỉ và phương tiện đi 
  lại… trong thời gian học việc tại bệnh viện.
   Chấp hành nghiêm chỉnh các nội quy, quy định của bệnh viện.
  Tôi xin chân thành cảm ơn!

  ………., ngày………tháng………năm 20……
    (Ký và ghi rõ họ tên)

Download tài liệu Mẫu đơn xin học việc tự nguyện tại bệnh viện File Word, PDF về máy