[Download] Tải Mẫu đơn xin học thêm – Tải về File Word, PDF

Mẫu đơn xin học thêm

Mẫu đơn xin học thêm
Nội dung Text: Mẫu đơn xin học thêm

Download


Tài liệu “Mẫu đơn xin học thêm” được dùng trong trường hợp bạn đang muốn viết đơn xin học thêm cuối buổi hay đăng ký cho con em mình học thêm môn học nào đó tại trường ngoài giờ học chính thức. Hãy điền đầy đủ thông tin học sinh và nộp lại cho giáo viên mẫu đơn này để được sắp xếp học thêm theo yêu cầu của phụ huynh học sinh. Mời các bạn cùng tham khảo!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu đơn xin học thêm – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu đơn xin học thêm File Word, PDF về máy

Mẫu đơn xin học thêm

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu đơn xin học thêm

 1. CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc
  ­­­­­­­***­­­­­­­

  ĐƠN XIN HỌC THÊM

  Kính gửi: Ban giám hiệu trường……………………………………….

  Tôi là:…………………………………………….., là phụ huynh của học sinh …………………………… 
  hiện đang học lớp …………………………..của trường.

  Tôi viết đơn này xin được trình bày với ban giám hiệu nhà trường một việc như sau:

  Hiện nay con tôi đang học tại lớp………………………., nhưng lực học của cháu còn yếu. Vậy  
  tôi viết đơn này xin được đề  nghị  với ban giám hiệu nhà trường tạo điều kiện cho cháu 
  được học phụ đạo thêm các môn……………………….., để  bổ  sung những kiến thức còn yếu, 
  vào các buổi chiều trong tuần. Nếu được như vậy tôi xin cam đoan:

  ­ Nhắc nhở con đi học đúng giờ.

  ­ Đóng góp đủ số tiền học theo quy định.

  ­ Cộng đồng trách nhiệm với nhà trường để giáo dục con.

  Tôi xin chân thành cảm ơn.

  …………, ngày………tháng……….năm……….

  Người viết đơn
  (Ký, ghi rõ họ tên)

 2. CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập ­Tựdo ­ Hạnh phúc
  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

  ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ HỌC THÊM BUỔI

  Kính gửi: Ban giám hiệu trường THCS …………………………

  Tôi em là: ……………………………………………………………………………………………………………………..

  Hiện đang học tại lớp ………… của trường.

  Em viết đơn này xin được trình bày với ban giám hiệu nhà trường một việc như sau:

  Hiện nay em đang học tại lớp ……(Phân hiệu….) nhưng lực học của em còn yếu. Vậy em  
  viết đơn này xin được đề  nghị  với ban giám hiệu nhà trường tạo điều kiện cho em được  
  học phụ đạo thêm các môn: ……………………………………………… Để  bổ sung những kiến thức 
  còn yếu của mình vào các buổi chiều trong tuần theo kế hoạch của nhà trường. Nếu được 
  như vậy em xin cam đoan:

  ­ Đi học đúng giờ.

  ­ Đóng góp đủ số tiền theo quy định.

  ­ Học bài và làm bài đầy đủ, tam gia thực hiện quy chế và nội quy nhà trường lớp tốt.

  Em xin chân thành cảm ơn!

  …….., ngày…tháng…năm…

  Ý kiến phụ huynh Người viết đơn
  (Ký và ghi rõ họ tên)

 3. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc
  ­­­­­­­­­­­­

  ĐƠN XIN HỌC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC

  Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường Trung học cơ sở …………..

  Tên em là ………………………………………………………………………………………………………………………

  Học sinh lớp ………….. Trường THCS ……………………………………………………………………………..

  Em được biết, hiện tại, nhà trường đang mở lớp học bồi dưỡng một số môn học trong đó 
  có môn Anh văn cho học sinh khối …… Em tự thấy bản thân có nhu cầu học bồi dưỡng môn  
  này để củng cố và nâng cao kiến thức.

  Vì vậy, em làm đơn này, xin Ban giám hiệu nhà trường cho em theo học lớp bồi dưỡng môn 
  Anh văn.

  Em xin hứa sẽ chấp hành nội quy của lớp học và nỗ lực học tập.

  Em xin chân thành cảm ơn!

  …….., ngày…tháng…năm…

  Người viết đơn
  (Ký và ghi rõ họ tên)

Download tài liệu Mẫu đơn xin học thêm File Word, PDF về máy