[Download] Tải Mẫu đơn xin học hè Tiểu học – Tải về File Word, PDF

Mẫu đơn xin học hè Tiểu học

Mẫu đơn xin học hè Tiểu học
Nội dung Text: Mẫu đơn xin học hè Tiểu học

Download

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu đơn xin học hè Tiểu học – Tải về File Word, PDF

“Mẫu đơn xin học thêm hè Tiểu học” do TaiLieu.VN chọn lọc được sử dụng với mục đích gia đình muốn cho con em đăng ký lớp học vào thời gian hè để bổ sung kiến thức, có thêm điều kiện học tập ôn luyện.. Mẫu đơn nêu rõ thông tin học sinh đăng ký học thêm, lý do đăng ký học thêm… Mời các bạn tham khảo!

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu đơn xin học hè Tiểu học File Word, PDF về máy

Mẫu đơn xin học hè Tiểu học

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu đơn xin học hè Tiểu học

 1. CỘNG  HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  ĐỘC LẬP ­ TỰ DO ­ HẠNH PHÚC

  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

  ĐƠN XIN HỌC HÈ

  Kính gửi: BGH trường…………………..

      Đồng kính gửi cô giáo chủ nhiệm lớp ….

  Tên tôi là: ……………………………………………..……………….

  Là phụ huynh của em: …………………………………………….….. 

  Học sinh lớp:…………

  Căn cứ vào kết quả học tập, năng lực nhận thức của con ­ em  gia đình tôi có  nhu cầu cho con  
  đi học thêm hè để ôn tập và nâng cao kiến thức.

  Vậy  tôi làm  đơn này kính mong BGH và cô chủ nhiệm nhận cháu vào học .

  Khi được tham gia học hè  tại nhà trường, gia đình tôi sẽ  thực hiện tốt các nội quy, quy định 
  của nhà trường.  Gia đình tôi sẽ  hoàn toàn chịu trách nhiệm đưa đón, đôn đốc nhắc các cháu 
  đảm bảo an toàn khi các cháu tham gia giao thông trên đường đi đến trường và khi ra về. 

  Tôi xin chân thành cảm ơn!

  ……….,ngày……tháng…..năm….

  Người làm đơn

Download tài liệu Mẫu đơn xin học hè Tiểu học File Word, PDF về máy