[Download] Tải Mẫu đơn xin học Giáo Dục Quốc Phòng – Tải về File Word, PDF

Mẫu đơn xin học Giáo Dục Quốc Phòng

Mẫu đơn xin học Giáo Dục Quốc Phòng
Nội dung Text: Mẫu đơn xin học Giáo Dục Quốc Phòng

Download

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu đơn xin học Giáo Dục Quốc Phòng – Tải về File Word, PDF

Xin gửi tới các bạn “Mẫu đơn xin học giáo dục quốc phòng” sau đây do TaiLieu.VN sưu tầm và tuyển chọn. Là mẫu đơn xin học bộ môn giáo dục quốc phòng của học sinh, sinh viên gửi tới ban giám hiệu nhà trường cùng với trung tâm đào tạo giáo dục quốc phòng vì một lý do nào đó mà học sinh, sinh viên không thể tham gia lớp học giáo dục quốc phòng đúng khóa. Mẫu nêu đầy đủ nội dung thông tin của người làm đơn, lý do xin học lớp giáo dục quốc phòng….. Mời các bạn cùng tham khảo!

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu đơn xin học Giáo Dục Quốc Phòng File Word, PDF về máy

Mẫu đơn xin học Giáo Dục Quốc Phòng

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu đơn xin học Giáo Dục Quốc Phòng

 1. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc
  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

  ĐƠN XIN ĐI HỌC 
  GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

  Kính gửi: ­ Ban Giám hiệu trường ………….
  ­ Ban Giám hiệu trường ………….
  ­ Ban Giám đốc Trung tâm ……..
      ­ Phòng Đào tạo ­ Trường ……..
  Tôi tên là:…………………………………………………………. Sinh ngày:……………………………..
  Nơi sinh:…………………………………………………………… Sinh viên lớp:………………………..
  Ngành:………………………………………………………………..Khoa:…………………………………..
  Trường ……………………………………………….. Mã số sinh viên:…………………………………
  Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………..
  Trong thời gian vừa qua, do ………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………
  nên tôi không tham gia học Giáo dục Quốc phòng cùng với khóa học của tôi được. 
  Nay tôi làm đơn này kính xin Quý Cấp cho tôi được tham gia học Giáo dục Quốc  
  phòng cùng với sinh viên của trường …………………………………………………………….
  học tại …………………………………………………………………….. 
  Thời gian học trong dịp hè từ ngày …………………….. đến ngày ………………………..
  Nếu được chấp thuận, tôi xin hứa chấp hành đúng quy chế  và nội quy của Nhà 
  trường và Trung tâm.
  Trân trọng cám ơn!
  ………..ngày……tháng…..năm……
  Xác nhận của Trường …………. Người làm đơn
   ……., ngày…….tháng …..năm 20…… (Ký, ghi rõ họ tên)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
  Trưởng phòng Đào tạo

  * Ghi chú: Sinh viên chịu trách nhiệm hoàn thành các thủ tục học theo yêu cầu của  
  Phòng Đào tạo ­ Trung tâm GDQP và nộp lại chứng chỉ  cho Phòng Đào tạo –  
  Trường ………………………………

Download tài liệu Mẫu đơn xin học Giáo Dục Quốc Phòng File Word, PDF về máy