[Download] Tải Mẫu đơn xin học bán trú – Tải về File Word, PDF

Mẫu đơn xin học bán trú

Mẫu đơn xin học bán trú
Nội dung Text: Mẫu đơn xin học bán trú

Download

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu đơn xin học bán trú – Tải về File Word, PDF

TaiLieu.VN đã sưu tầm các mẫu đơn, các biểu mẫu được soạn sẵn đúng quy cách theo quy định ban hành của Nhà nước, của các bộ và các ngành. Dưới đây là “Mẫu đơn xin học bán trú” dành cho các phụ huynh muốn xin cho con mình học bán trú ở trường… Mời quý bạn đọc tham khảo!

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu đơn xin học bán trú File Word, PDF về máy

Mẫu đơn xin học bán trú

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu đơn xin học bán trú

 1. CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
   
  ……………………, ngày…..tháng……năm……..

   

  ĐƠN XIN CHO CON HỌC BÁN TRÚ
   
  Kính gửi: Hiệu trưởng trường………………………………………………………………………….

  Tôi tên là: ………………………………………………………………………………………………………

  Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………

  Là ………………………………………của em……………………………………………………………..

  Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………………………….

  Tôi viết đơn này xin trình bày một việc sau:

  Do điều kiện công việc, nhà ở xa, vợ chồng tôi không thể đưa con tôi đến lớp học và 
  về  nhà được vào các buổi trưa. Để  việc học tập của cháu được thuận lợi hơn, Tôi 
  kính mong Ban giám hiệu trường……………………………………………………………………..  xét 
  duyệt cho phép con tôi là em…. được ở lại học bán trú trong ngày. Tôi xin hứa sẽ bảo  
  ban con tôi chấp hành tốt mọi nội quy, quy định của nhà trường và tham gia đóng góp  
  đầy   đủ   các   khoản   lệ   phí   theo   quy   định. 
  Tôi xin chân thành cảm ơn. 

   
                          ……………………,ngày…..tháng…..năm……….

                                                            NGƯỜI LÀM ĐƠN

 2.                                                                                             (ký, ghi rõ họ tên)

Download tài liệu Mẫu đơn xin học bán trú File Word, PDF về máy