[Download] Tải Mẫu đơn xin gia nhập CLB Năng Khiếu – Tải về File Word, PDF

Mẫu đơn xin gia nhập CLB Năng Khiếu

Mẫu đơn xin gia nhập CLB Năng Khiếu
Nội dung Text: Mẫu đơn xin gia nhập CLB Năng Khiếu

Download

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu đơn xin gia nhập CLB Năng Khiếu – Tải về File Word, PDF

TaiLieu.VN xin giới thiệu với các bạn “Mẫu đơn xin gia nhập CLB Năng Khiếu” dùng cho các bạn học sinh, sinh viên muốn tham gia câu lạc bộ các môn năng khiếu của trường hoặc ở các trung tâm… thì viết đơn xin tham gia câu lạc bộ. Mẫu đơn xin gia nhập câu lạc bộ năng khiếu được gửi lên Ban chủ nhiệm câu lạc bộ để xem xét giải quyết…. Mời các bạn tham khảo!

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu đơn xin gia nhập CLB Năng Khiếu File Word, PDF về máy

Mẫu đơn xin gia nhập CLB Năng Khiếu

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu đơn xin gia nhập CLB Năng Khiếu

 1. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc
  ­­­­­­­o0o­­­­­­­

  ĐƠN XIN GIA NHẬP CÂU LẠC BỘ NĂNG KHIẾU

  Kính gửi: Ban chủ nhiệm CLB……………………………………………………….

  Tên tôi là:………………………………………………………Ngày sinh:………………………………………………

  Địa chỉ:……………………………………………Điện thoại:…………………………………………………………..

  Tôi có sở thích, năng khiếu về………………………………………………………………………  Nhận thấy 
  CLB………………………….. rất phù hợp với khả năng của tôi, do đó tôi làm đơn này rất mong  
  Ban Chủ nhiệm CLB cho phép gia nhập làm hội viên của CLB. 

  Tôi xin hứa: 

  ­ Chấp hành nghiêm Qui chế câu lạc bộ và nội qui của Cung văn hóa. 

  ­ Nhiệt tình tham gia các hoạt động do câu lạc bộ và Cung văn hóa tổ chức. 

  ­ Sẵn sàng tham gia các hoạt động đỉnh cao, các chương trình giao lưu… (khi được câu lạc  
  bộ và Cung văn hóa yêu cầu).

  ­ Đóng hội phí đầy đủ, đúng hạn theo qui định.

  Tôi xin chân thành cám ơn!

   ………………….., ngày….tháng….năm…….

                      Người làm đơn
            (Ký và ghi rõ họ tên)

Download tài liệu Mẫu đơn xin gia nhập CLB Năng Khiếu File Word, PDF về máy