[Download] Tải Mẫu đơn xin đăng ký vào lớp chọn – Tải về File Word, PDF

Mẫu đơn xin đăng ký vào lớp chọn

Mẫu đơn xin đăng ký vào lớp chọn
Nội dung Text: Mẫu đơn xin đăng ký vào lớp chọn

Download

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu đơn xin đăng ký vào lớp chọn – Tải về File Word, PDF

Tham khảo tài liệu “Mẫu đơn xin học lớp chọn” dưới đây là mẫu đơn được học sinh lập ra để xin được đăng ký vào học lớp chọn. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của học sinh, nội dung xin đăng ký… Mời các bạn tham khảo!

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu đơn xin đăng ký vào lớp chọn File Word, PDF về máy

Mẫu đơn xin đăng ký vào lớp chọn

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu đơn xin đăng ký vào lớp chọn

 1. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập ­ Tự do  ­ Hạnh phúc
  ­­­­­­­­­­­­­­­­­

  ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ VÀO LỚP CHỌN

  Kính gửi: Ban Giám hiệu trường ………………….

  Em tên là:………………………………………………………………………………………………………………….

  Hiện là học sinh lớp:………………………………Năm học:………………………………………..

  Nay em làm đơn này xin Ban giám hiệu Nhà trường cho em được chuyển vào học lớp chọn 
  thuộc Ban Cơ bản khối …………………….trong năm học:………………………………………….

  Lý do: ………………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………………………..

  ………………………………………………………………………………………………………………………………..

  Kính mong Ban Giám hiệu trường xem xét và chấp thuận
  Xin chân thành cảm ơn.

  ………….., ngày…tháng…năm…
  Xác nhận của Cha Mẹ học sinh Người làm đơn

Download tài liệu Mẫu đơn xin đăng ký vào lớp chọn File Word, PDF về máy