[Download] Tải Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề – Tải về File Word, PDF

Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề

Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề
Nội dung Text: Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề

Download


Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề (Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số:.15../2005/QĐ-BXD, ngày 25 tháng 4 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) ————————————————————————————————–CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————–……….,ngày…….tháng…….năm…… ĐƠN XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ……………………………………………. Kính gửi: Sở Xây dựng (tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương) 1. Họ và tên: 2. Ngày, tháng, năm sinh: 3. Nơi sinh: 4. Quốc tịch: 5. Số chứng minh…

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề File Word, PDF về máy

Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề

 1. Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề

  (Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng ban hành
  kèm theo Quyết định số:.15../2005/QĐ-BXD, ngày 25 tháng 4 năm 2005 của Bộ
  trưởng Bộ Xây dựng)

  —————————————————————————————————

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  —————————

  ……….,ngày…….tháng…….năm……

  ĐƠN XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

  …………………………………………….

  Kính gửi: Sở Xây dựng (tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương)

  1. Họ và tên:

  2. Ngày, tháng, năm sinh:

  3. Nơi sinh:

  4. Quốc tịch:

  5. Số chứng minh thư nhân dân (hoặc số hộ chiếu và giấy phép cư trú):

  6. Địa chỉ thường trú:

 2. 7. Trình độ chuyên môn:

  – Văn bằng, chứng chỉ đã được cấp:

  8. Kinh nghiệm nghề nghiệp:

  – Thời gian đã hoạt động xây dựng (đã tham gia thiết kế quy hoạch xây
  dựng, thiết kế công trình, khảo sát xây dựng):

  – Đã làm chủ nhiệm, chủ trì bao nhiêu công trình:

  – Đã tham gia thiết kế quy hoạch xây dựng, thiết kế công trình, khảo sát xây
  dựng bao nhiêu công trình:

  Đề nghị được cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư hoặc kỹ sư hoạt động xây
  dựng với các nội dung sau:

  ………………………………………………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………………………………………………….

  Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đơn này và cam kết hành nghề hoạt
  động xây dựng theo đúng nội dung ghi trong chứng chỉ được cấp và tuân thủ các
  quy định của pháp luật có liên quan.

  Người làm đơn

Download tài liệu Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề File Word, PDF về máy