[Download] Tải Mẫu đơn xin cam kết tài sản riêng – Tải về File Word, PDF

Mẫu đơn xin cam kết tài sản riêng

Mẫu đơn xin cam kết tài sản riêng
Nội dung Text: Mẫu đơn xin cam kết tài sản riêng

Download

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu đơn xin cam kết tài sản riêng – Tải về File Word, PDF

Tài liệu “Mẫu đơn xin cam kết tài sản riêng” là đơn được gửi tới Ủy ban nhân dân nơi bạn đang sinh sống. Trong đơn cần nêu rõ thông tin cá nhân như là ngày tháng năm sinh, số chứng minh thư nhân dân, địa chỉ. Ở phần nội dung chính sẽ nêu rõ tài sản gì, thuộc quyền sở hữu của ai. Mẫu đơn này nhằm xác định rõ chủ sở hữu cá nhân của một tài sản nào đó, và sau này sẽ không xảy ra tranh chấp về tài sản đó nữa. Mời bạn đọc cùng tham khảo!

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu đơn xin cam kết tài sản riêng File Word, PDF về máy

Mẫu đơn xin cam kết tài sản riêng

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu đơn xin cam kết tài sản riêng

Download tài liệu Mẫu đơn xin cam kết tài sản riêng File Word, PDF về máy