Biểu Mẫu - Văn BảnTài Liệu

[Download] Tải Mẫu đơn xác nhận kinh doanh nhỏ – Tải về File Word, PDF

Mẫu đơn xác nhận kinh doanh nhỏ

Mẫu đơn xác nhận kinh doanh nhỏ
Nội dung Text: Mẫu đơn xác nhận kinh doanh nhỏ


Mời các bạn cùng tham khảo Mẫu đơn xác nhận kinh doanh nhỏ sau đây để biết cách trình bày những nội dung chính được đề cập trong một lá đơn xin xác nhận. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên làm các công việc hành chính cũng như các bạn quan tâm tới việc viết một lá đơn Xin xác nhận.

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu đơn xác nhận kinh doanh nhỏ – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu đơn xác nhận kinh doanh nhỏ File Word, PDF về máy

Mẫu đơn xác nhận kinh doanh nhỏ

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu đơn xác nhận kinh doanh nhỏ

Đoạn trích dưới đây sẽ giúp các bạn có thêm kinh nghiệm cũng như kỹ năng soạn thảo một lá đơn xác nhận, mời các bạn cùng tham khảo “Mẫu đơn xác nhận kinh doanh nhỏ”.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
ĐƠN XIN XÁC NHẬN
KINH DOANH NHỎ
 
Tôi tên:…………………………………………………………………….
Ngành nghề kinh doanh:…………………………………………………
Địa chỉ kinh doanh:……………………………………………………….
………………………………….Điện thoại liên lạc:……………………..
Địa chỉ thường trú:………………………………………………………..
 
Nay tôi làm đơn này xin Cơ quan địa phương xác nhận tôi có kinh doanh nhỏ ngành nghề, mặt hàng:……………………tại địa chỉ trên để làm thẻ hội viên Metro.
 
Xác nhận của Chính quyền địa phương
hoặc Ban quản lý chợ (nếu kinh doanh
tại chợ)                                                                                        Xin chân thành cảm ơn
                                                                                                    Ngày …..tháng…..năm…..
         (Ký tên – Đóng dấu)                                                                 Người làm đơn
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..
                                                                                                               Họ và tên 

Để tải tài liệu về máy tham khảo “Mẫu đơn xác nhận kinh doanh nhỏ”, các bạn bạn vui lòng đăng nhập tài khoản trên trang tailieu.vn.

Download tài liệu Mẫu đơn xác nhận kinh doanh nhỏ File Word, PDF về máy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button