[Download] Tải Mẫu đơn xác nhận không nợ thuế – Tải về File Word, PDF

Mẫu đơn xác nhận không nợ thuế

Mẫu đơn xác nhận không nợ thuế
Nội dung Text: Mẫu đơn xác nhận không nợ thuế

Download

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu đơn xác nhận không nợ thuế – Tải về File Word, PDF

Tài liệu “Mẫu đơn xác nhận không nợ thuế” thường được áp dụng với các doanh nghiệp muốn giải thể, vì vậy họ sẽ làm đơn lên cơ quan thuế yêu cầu xác minh số tiền đóng thuế, khoản phát sinh và chứng minh doanh nghiệp đó đã đóng thuế đầy đủ và không còn nợ thuế nhà nước nữa. Mời các bạn tham khảo!

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu đơn xác nhận không nợ thuế File Word, PDF về máy

Mẫu đơn xác nhận không nợ thuế

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu đơn xác nhận không nợ thuế

 1. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  CÔNG TY…………
  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc
  ………………………
  ­­­­­­­­­­***­­­­­­­­­­­­
                  
  ….………., ngày ….tháng … năm..…

   ĐƠN XIN XÁC NHẬN KHÔNG NỢ THUẾ

  Kính gửi: Tổng cục Hải quan thành phố……………………..….

  Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………………….

  ­ Tên công ty: ………………………………………………………………………………………………………………….

  ­ Số giấy chứng nhận đầu tư …… ngày cấp lần đầu ngày…. tháng ….năm …. và thay đổi lần  
  thứ ….ngày …. tháng …. năm ……

  ­ Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………………………………..

  ­ Địa chỉ  trụ  sở  chính: …………………………………….…………..(sau đây gọi tắt là “Công 
  Ty”)
  Để thuận tiện cho việc giải thể công ty, nay Công Ty làm đơn này kính đề nghị hải quan xác  
  nhận số thuế Công Ty đã nộp vào ngân sách Nhà nước như sau:

  Loại thuế: ………………………………………..

  Phát sinh: …………………………………………

  Đã nộp: ……………………………………………  nên Công ty đã hoàn thành mọi nghĩa vụ 
  thuế và hiện không còn nợ thuế Nhà nước.

  Để Công Ty hoàn tất thủ tục theo đúng quy định của pháp luật, rất mong Tổng cục Hải quan  
  thành phố…… xác nhận cho Công ty trong thời gian sớm nhất.

  Trân trọng cám ơn và kính chào!

  ….………, ngày ….  tháng …. năm…….    

  ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT                                                            

Download tài liệu Mẫu đơn xác nhận không nợ thuế File Word, PDF về máy