[Download] Tải Mẫu đơn trình báo mất hộ chiếu X08 – Tải về File Word, PDF

Mẫu đơn trình báo mất hộ chiếu X08

Mẫu đơn trình báo mất hộ chiếu X08
Nội dung Text: Mẫu đơn trình báo mất hộ chiếu X08

Download

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu đơn trình báo mất hộ chiếu X08 – Tải về File Word, PDF

Tham khảo tài liệu “Mẫu đơn trình báo mất hộ chiếu” là mẫu đơn trình báo về việc mất hộ chiếu phổ thông, mất thẻ thông hành. Mẫu được cá nhân lập ra và gửi tới tổng lãnh sự quán Việt Nam để trình báo. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 29/TT-BCA ngày 06 tháng 7 năm 2016 của Bộ Công an. Mời các bạn tham khảo!

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu đơn trình báo mất hộ chiếu X08 File Word, PDF về máy

Mẫu đơn trình báo mất hộ chiếu X08

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu đơn trình báo mất hộ chiếu X08

 1. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc
  ­­­­­­­­­­­­­

  ĐƠN TRÌNH BÁO MẤT HỘ CHIẾU

  (Dùng cho công dân Việt Nam bị mất hộ chiếu phổ thông ở trong 
  nước)

  Họ và tên ………………………………………………………2. Nam □ Nữ □ 

  ………………….. Sinh ngày ………….tháng ………năm…………… Nơi sinh (tỉnh, TP)

  ………………………… Giấy CMND/thẻ CCCD số …………………… Ngày cấp…/…/…. Nơi 

  cấp (tỉnh, TP)……………. Địa chỉ thường trú (ghi theo sổ hộ khẩu) 

  …………………………………………………………. Chỗ ở hiện nay 

  ……………………………………………………………………………………. Điện thoại: 

  ………………………………………………………………………………………… Ngày nhập 

  cảnh Việt Nam: ………/…….. /………. qua cửa khẩu: ……………………………….

  Hộ chiếu phổ thông bị mất, số: …………………
  ngày cấp:……./…………./ ………………………

  Cơ quan cấp hộ chiếu: ……………………………………………………………………………

  Hộ chiếu trên đã bị mất vào hồi: ………giờ 
  ……….., ngày ……../ ………/ 
  ……………………….

  Tại………………………………………………………………………………………………

  … Hoàn cảnh và lý do cụ thể bị mất hộ chiếu:

  ………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………

  Tôi xin cam đoan việc khai báo trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp  
  luật./.

 2.  

Download tài liệu Mẫu đơn trình báo mất hộ chiếu X08 File Word, PDF về máy