[Download] Tải Mẫu đơn đề nghị cấp và gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật – Tải về File Word, PDF

Mẫu đơn đề nghị cấp và gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

Mẫu đơn đề nghị cấp và gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
Nội dung Text: Mẫu đơn đề nghị cấp và gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

Download


Mẫu đơn đề nghị cấp và gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (Ban hành kèm theo Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP VÀ GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT (dùng cho cửa hàng buôn bán thuốc BVTV) Kính gửi : Chi cục bảo vệ thực vật ( tỉnh, thành phố) ………………..

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu đơn đề nghị cấp và gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu đơn đề nghị cấp và gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật File Word, PDF về máy

Mẫu đơn đề nghị cấp và gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu đơn đề nghị cấp và gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

 1. Mẫu đơn đề nghị cấp và gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06 tháng 10
  năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ
  CẤP VÀ GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
  BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
  (dùng cho cửa hàng buôn bán thuốc BVTV)
  Kính gửi : Chi cục bảo vệ thực vật ( tỉnh, thành phố) ……………..

  Họ và tên (Viết chữ in): ………………………………………………………………………………..
  Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………. Tại ……………………………………………..
  Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………….
  Số chứng minh thư nhân dân ……………Ngày cấp …………Nơi cấp……………
  Đã tốt nghiệp (đại học, trung cấp nông lâm nghiêp, lớp học chuyên môn về thuốc bảo vệ thực
  vật) ……………………………………………………………………………………………
  Nơi cấp …………………………………….. ……..Ngày cấp ………………………………………….
  Địa chỉ cửa hàng: ………………………………………………………………………………………….
  Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh các qui định của pháp luật về buôn bán thuốc bảo vệ
  thực vật, nếu vi phạm tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý chuyên ngành và
  pháp luật.
  ………………….., ngày tháng năm 200
  Xác nhận của chính quyền địa phương Người đề nghị
  nơi đăng ký địa điểm bán thuốc (Ký và ghi rõ họ tên)
  (ghi rõ đồng ý hay không đồng ý về địa điểm )
  (Ký và ghi rõ họ tên)

Download tài liệu Mẫu đơn đề nghị cấp và gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật File Word, PDF về máy