[Download] Tải Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề y, y học cổ truyền tư nhân – Tải về File Word, PDF

Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề y, y học cổ truyền tư nhân

Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề y, y học cổ truyền tư nhân
Nội dung Text: Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề y, y học cổ truyền tư nhân

Download


Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề y, y học cổ truyền tư nhân CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề y, y học cổ truyền tư nhân – Tải về File Word, PDF

……………………………….., ngày …… tháng ….. năm ………..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ Y, Y HỌC CỔ TRUYỀN TƯ NHÂN Kính gởi: Giám đốc Sở Y tế An Giang

Tôi tên là: …………………………………………………………………………………………………………. Sinh năm ……………………….. Địa chỉ thường trú số:………………………….. , đường …………………………………………………….. tổ: ………………. khóm (ấp): …………………………………. xã (phường):……………………………. huyện (thị, TP):……………………………………………………………………… tỉnh An Giang. Chứng minh nhân dân số:…

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề y, y học cổ truyền tư nhân File Word, PDF về máy

Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề y, y học cổ truyền tư nhân

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề y, y học cổ truyền tư nhân

 1. Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề y, y học cổ truyền tư nhân

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ……………………………….., ngày …… tháng ….. năm ………..

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

  Y, Y HỌC CỔ TRUYỀN TƯ NHÂN

  Kính gởi: Giám đốc Sở Y tế An Giang

  Tôi tên là: ………………………………………………………………………………………………………….
  Sinh năm ………………………..

  Địa chỉ thường trú số:………………………….. , đường ……………………………………………………..

  tổ: ………………. khóm (ấp): …………………………………. xã (phường):…………………………….

  huyện (thị, TP):……………………………………………………………………… tỉnh An Giang.

  Chứng minh nhân dân số: ……………………………… cấp ngày ………………………………………

  nơi cấp: …………………………………………………………………………………………………..

  Trình độ chuyên môn: ………………………………… năm tốt nghiệp: ……………..

 2. tại trường: …………………………………………………………………………………………………………

  Đã công tác trong ngành Y, YHCT từ ngày: …………. tháng …………… năm …………..

  đến ngày: …….. tháng ……. năm ……………..

  Tại: …………………………………………………………………………………………………………………….

  Đã có thời gian thực hành chuyên môn: …………………………………………………

  ……………………………… từ ngày: ………………… tháng ……… năm …………………………..

  đến ngày: …………. tháng ……….. năm …………….

  Sau khi nghiên cứu Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân, các quy chế chuyên môn về y,
  dược hiện hành, Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân và các văn bản quy phạm pháp luật
  hướng dẫn thi hành.

  Kính đề nghị giám đốc Sở Y tế An Giang cấp cho tôi chứng chỉ hành nghề:

  ………………………………………………………………………………………………………………………………

  Loại hình hành nghề: …………………………………………………………………………………………….

  Người viết đơn

Download tài liệu Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề y, y học cổ truyền tư nhân File Word, PDF về máy