[Download] Tải Mẫu đơn đăng ký thuê mặt bằng kinh doanh – Tải về File Word, PDF

Mẫu đơn đăng ký thuê mặt bằng kinh doanh

Mẫu đơn đăng ký thuê mặt bằng kinh doanh
Nội dung Text: Mẫu đơn đăng ký thuê mặt bằng kinh doanh

Download

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu đơn đăng ký thuê mặt bằng kinh doanh – Tải về File Word, PDF

Việc chọn mặt bằng để kinh doanh là điều cực kỳ cần thiết đối với những người bắt đầu tiến hành kinh doanh. “Mẫu đơn đăng ký thuê mặt bằng kinh doanh” là mẫu đơn cần thiết trong thủ tục xin phép kinh doanh. Mời các bạn tham khảo!

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu đơn đăng ký thuê mặt bằng kinh doanh File Word, PDF về máy

Mẫu đơn đăng ký thuê mặt bằng kinh doanh

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu đơn đăng ký thuê mặt bằng kinh doanh

 1. CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập  ­ Tự do ­ Hạnh phúc

  ĐƠN ĐĂNG KÝ THUÊ MẶT BẰNG KINH DOANH    

  Kính gửi:……………………………..

  Tên tôi là : …………………………………………………….. Sinh năm: ……………………………..

  Giấy   CMND   số   :……………………..Cấp   ngày   :   ………………….   tại:
  ……………………………….

  Địa   chỉ   thường   trú:……………………………………………………..   Điện 
  thoại: …………………….

  Sau khi xem nội quy, các quy định liên quan việc thuê, sử dụng mặt bằng kinh  
  doanh của Công ty và Ban quản lý, tôi làm đơn này kính trình lên quý cấp cho tôi 
  được   phép   đăng   ký   thuê   mặt   bằng   để   kinh   doanh   mặt   hàng   : 
  …………………………

  Tại: …………….….…………………………….……………………………………..

  Với diện tích sử dụng :….…….m (mặt tiền) x ……..…..m (chiều sâu) = …………
  m2

  Sau khi được chấp thuận, tôi sẽ  thanh toán ngay các khoản liên quan bắt  
  đầu      từ  tháng ……….. đến tháng……../201….. và nộp một phần tiền xây dựng  
  hoặc tiền cự mặt bằng (nếu có), với số tiền như sau:

  1. Tiền mặt bằng :……………………đ/tháng          

  2. Tiền xây dựng: ………………………..đồng.

  3. Tiền vệ sinh:……………………đ/tháng          

  Tổng   cộng   tiền   thanh   toán   :
  …………………………………………………………….

  (Bằng   chữ   :   …………………………………………..
  ………………………………………….)

  Tôi cam kết thanh toán các khoản tiền theo đơn để ký hợp đồng thuê mặt bằng  
  với Công ty, Ban quản lý và thực hiện đầy đủ các thủ tục Đăng ký kinh doanh theo 

 2. quy định Pháp luật Nhà nước.

  ….…., ngày …….. tháng ……. năm 201…

  Người làm đơn

  XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG:

Download tài liệu Mẫu đơn đăng ký thuê mặt bằng kinh doanh File Word, PDF về máy