[Download] Tải Mẫu đơn đăng ký ở ký túc xá để dự thi đại học – Tải về File Word, PDF

Mẫu đơn đăng ký ở ký túc xá để dự thi đại học

Mẫu đơn đăng ký ở ký túc xá để dự thi đại học
Nội dung Text: Mẫu đơn đăng ký ở ký túc xá để dự thi đại học

Download

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu đơn đăng ký ở ký túc xá để dự thi đại học – Tải về File Word, PDF

Dưới đây là “Mẫu đơn xin đăng ký ở ký túc xá để dự thi kỳ thi đại học” do TaiLieu.VN sưu tầm và tuyển chọn là mẫu đơn được lập ra để xin được đăng ký ở ký túc xá để dự thi đại học. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của người làm đơn, nội dung đăng ký… Mời các bạn cùng tham khảo!

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu đơn đăng ký ở ký túc xá để dự thi đại học File Word, PDF về máy

Mẫu đơn đăng ký ở ký túc xá để dự thi đại học

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu đơn đăng ký ở ký túc xá để dự thi đại học

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC ……………….. CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc Lập ­ Tự Do ­ Hạnh Phúc
  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

  ĐƠN ĐĂNG KÝ Ở DỰ THI ĐẠI HỌC

  Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Đào tạo

  1.Họ và tên:……………………………………………………………………………………………………………………………..

  2. Nam (nữ)………………………………………………………………………………………………………………………………

  3.Dân tộc:………………………………………………………………………………………………………………………………..

  4. Ngày tháng năm sinh:…………………………………………………………………………………………………………….

  5. Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………………………………………..

  6.Số chứng thư:………………………………………….. Nơi cấp:……………………………………………………………..

  7. Thí sinh dự thi Đại học:…………………………………………………………………………………………………………

  8.Địa điểm dự thi:…………………………………………………………………………………………………………………….

  9. Số báo danh:…………………………………………………………………………………………………………………………

  10 Họ và tên người đi cùng: ………………………………………………………… Tuổi: …………………………………

  11. Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………………………………………

  12. Điện thoại cố định………………………………………. Điện thoại DĐ:……………………………………………..

  13. Thời gian ở, từ ngày:………….tháng………..năm 20

   đến ngày:………….tháng………. năm 20

  ……………, ngày…tháng…năm…

  Giám đốc Người làm đơn
  (Ký, ghi rõ họ tên)

  Đồng ý, bố trí nhà:……..phòng:………

Download tài liệu Mẫu đơn đăng ký ở ký túc xá để dự thi đại học File Word, PDF về máy