[Download] Tải Mẫu đơn đăng ký dự thi các học phần đã được duyệt hoãn thi – Tải về File Word, PDF

Mẫu đơn đăng ký dự thi các học phần đã được duyệt hoãn thi

Mẫu đơn đăng ký dự thi các học phần đã được duyệt hoãn thi
Nội dung Text: Mẫu đơn đăng ký dự thi các học phần đã được duyệt hoãn thi

Download

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu đơn đăng ký dự thi các học phần đã được duyệt hoãn thi – Tải về File Word, PDF

TaiLieu.VN xin giới thiệu đến các bạn “Mẫu đơn đăng ký dự thi các học phần đã được duyệt hoãn thi” do chúng tôi sưu tầm và tuyển chọn. Là mẫu đơn được các bạn học sinh, sinh viên dùng vì lý do sức khỏe, lý do cá nhân hay không sắp xếp được thời gian hoàn thành các học phần theo đúng thời gian đào tạo tập chung của trường, bạn phải xin phép nhà trường cho tạm hoãn thi và đã được chấp thuận. Khi có điều kiện dự thi trở lại, bạn có thể làm đơn đăng ký dự thi các học phần đã được duyệt hoãn thi và gửi tới phòng Đào tạo của trường hay cơ sở giáo dục có thẩm quyền. Mời bạn cùng tham khảo!

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu đơn đăng ký dự thi các học phần đã được duyệt hoãn thi File Word, PDF về máy

Mẫu đơn đăng ký dự thi các học phần đã được duyệt hoãn thi

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu đơn đăng ký dự thi các học phần đã được duyệt hoãn thi

 1. TRƯỜNG ĐH ………….. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  PHÒNG ĐÀO TẠO
  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc
  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­

  ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ DỰ THI
  CÁC HỌC PHẦN ĐàĐƯỢC DUYỆT HOÃN THI – Điểm I
  Kính gửi: Phòng Đào tạo trường ………………………….
  Em tên: ……………………………………………………………MSSV: …………………………………………..

  Em đã được nhà trường duyệt hoãn thi trong học kỳ …….năm học ……………………………….

  Nay em làm đơn này xin được đăng ký lại các học phần này như sau:

  1. Mã HP/Mã lớp:……………………………. Tên học phần:…………………………………………………..

  2. Mã HP/Mã lớp:……………………………. Tên học phần:………………………………………………….

  3. Mã HP/Mã lớp:……………………………. Tên học phần:………………………………………………….

  4. Mã HP/Mã lớp:……………………………. Tên học phần:………………………………………………….

  5. Mã HP/Mã lớp:……………………………. Tên học phần:………………………………………………….

  Hồ sơ đính kèm: đơn đã được duyệt điểm I các học phần trên.

  Em xin chân thành cảm ơn!

  ……………, ngày….tháng….năm….

  (Sinh viên ký và ghi rõ họ tên)

Download tài liệu Mẫu đơn đăng ký dự thi các học phần đã được duyệt hoãn thi File Word, PDF về máy