[Download] Tải Mẫu đơn đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến – Tải về File Word, PDF

Mẫu đơn đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến

Mẫu đơn đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến
Nội dung Text: Mẫu đơn đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến

Download

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu đơn đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến – Tải về File Word, PDF

TaiLieu.VN xin giới thiệu tới các bạn “Mẫu đơn đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến” được ban hành kèm theo Thông tư 134/2017/TT-BTC về hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán ngày 19/12/2017. Mời các bạn cùng tham khảo!

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu đơn đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến File Word, PDF về máy

Mẫu đơn đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu đơn đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến

 1. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc 
  ­­­­­­­­­­­­­­­
  … …, ngày… tháng … năm …
  ĐƠN ĐĂNG KÝ CUNG CẤP DỊCH VỤ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TRỰC 
  TUYẾN
  Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
  Tên đầy đủ của công ty (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………………………
  Tên viết tắt: …………………………………………………………………………………………………….
  Được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số… ngày… do Ủy ban 
  Chứng khoán Nhà nước cấp, đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán 
  trực tuyến cho khách hàng.

  I. Các thông tin chung:
  1. Địa điểm:
  1.1. Trụ sở chính:
  ­ Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………..
  ­ Điện thoại: …………………………………………Fax:…………………………………….
  ­ Website:…………………………………………….Email:………………………………… 
  ­ Địa chỉ trang thông tin điện tử để truy nhập vào dịch vụ giao dịch chứng khoán 
  trực tuyến của công ty: ……………………………………………………………
  1.2. Các chi nhánh, phòng giao dịch:
  ­ Chi nhánh 1, Phòng giao dịch 1/Văn phòng đại diện 1: Tên, địa chỉ, điện thoại, 
  Fax.
  ­ Chi nhánh 2, Phòng giao dịch 2/Văn phòng đại diện 2: Tên, địa chỉ, điện thoại, 
  Fax…
  2. Các nghiệp vụ kinh doanh đã được cấp phép:
  Môi giới chứng khoán □
  Tự doanh chứng khoán □
  Bảo lãnh phát hành chứng khoán □
  Tư vấn đầu tư chứng khoán □
  Lưu ký chứng khoán □

 2. Nghiệp vụ 
  khác: …………………………………………………………………………………………………… 
  II. Phương thức giao dịch chứng khoán trực tuyến:
  1. Giao dịch qua Internet □
  2. Giao dịch qua điện thoại □
  3. Phương thức khác (ghi cụ thể phương thức, nếu 
  có): ……………………………………………. 
  Chúng tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là chính xác, trung thực và cam kết 
  tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, 
  giao dịch điện tử. Nếu vi phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.
   
    Người đại diện theo pháp luật
  (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Download tài liệu Mẫu đơn đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến File Word, PDF về máy