[Download] Tải Mẫu đơn đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa – Tải về File Word, PDF

Mẫu đơn đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

Mẫu đơn đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa
Nội dung Text: Mẫu đơn đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

Download

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu đơn đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa – Tải về File Word, PDF

TaiLieu.VN xin giới thiệu tới các bạn “Mẫu đơn đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa” được ban hành kèm theo Thông tư 19/2017/TT-BNNPTNT về sửa đổi Thông tư 19/2016/TT-BNNPTNT về quản lý sử dụng đất trồng lúa. Mời các bạn tham khảo!

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu đơn đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa File Word, PDF về máy

Mẫu đơn đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu đơn đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

 1. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc 
  ­­­­­­­­­­­­­­­

                         …….., ngày     tháng      năm

  ĐƠN ĐĂNG KÝ 
  CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG TRÊN ĐẤT TRỒNG LÚA

  Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn….

  1. Tên tổ chức hoặc người đại diện của tổ chức, cá nhân, hộ gia 
  đình:……………………….

  2. Chức vụ người đại diện tổ 
  chức:……………………………………………………………………….. 

  3. Số CMND/Thẻ căn cước……… Ngày cấp: ……… Nơi 
  cấp………………………………… 

  Hoặc Giấy chứng nhận ĐKKD (tổ chức) ……… Ngày cấp: ……… Nơi 
  cấp……………..

  4. Địa chỉ: ………………………… Số điện 
  thoại:…………………………………………………. 

  5. Diện tích chuyển đổi… (m2, ha), thuộc thửa đất số……, tờ bản đồ số ……… khu 
  vực, cánh đồng         

  6. Mục đích

  6.1. Trồng cây hàng năm:

  + Chuyển đổi từ đất 1 vụ lúa/năm: tên cây trồng ………, vụ ………

  + Chuyển đổi từ đất 2­3 vụ lúa/năm: tên cây trồng ………, Vụ ………

  + Chuyển đổi từ đất lúa nương: tên cây trồng ………………

  6.2. Trồng cây lâu năm:

  + Chuyển đổi từ đất 1 vụ lúa/năm: tên cây trồng ………, năm ………

  + Chuyển đổi từ đất 2­3 vụ lúa/năm: tên cây trồng ………, năm ………

  + Chuyển đổi từ đất lúa nương: tên cây trồng ………, năm ………

  6.3. Trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản:

 2. + Chuyển đổi từ đất 1 vụ lúa/năm: Loại thủy sản ………, năm ………

  + Chuyển đổi từ đất 2­3 vụ lúa/năm: Loại thủy sản ………, năm ………

  7. Cam kết thực hiện đúng quy hoạch, kế hoạch chuyển đổi của địa phương và các 
  quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa./.

  UBND cấp xã tiếp nhận Người đại diện tổ chức/hộ gia 
  (Ký, họ tên và đóng dấu) đình/cá nhân
  (Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có))

Download tài liệu Mẫu đơn đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa File Word, PDF về máy