[Download] Tải Mẫu Danh sách theo dõi nghỉ phép – Tải về File Docx, PDF

Mẫu Danh sách theo dõi nghỉ phép

Mẫu Danh sách theo dõi nghỉ phép
Nội dung Text: Mẫu Danh sách theo dõi nghỉ phép

Download


Mẫu Danh sách theo dõi nghỉ phép là mẫu bảng theo dõi chế độ nghỉ phép năm, nghỉ việc riêng và nghỉ không hưởng lương của cán bộ, công chức, nhân viên nhà nước, công ty, của sinh viên, học sinh,… Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Danh sách theo dõi nghỉ phép – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Danh sách theo dõi nghỉ phép File Docx, PDF về máy

Mẫu Danh sách theo dõi nghỉ phép

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Danh sách theo dõi nghỉ phép

 1. Các nguyên tắc thiết lập trong bảng theo dõi phép
  ­ Làm việc hết tháng được 1 ngày phép, không tạm ứng trước phép
  ­ Cứ mỗi tròn 5 năm làm việc được cộng 1 ngày phép thâm niên vào ngay sau tháng đủ thâm niên 5 năm
  ­ Phép tính đến hiện tại phụ thuộc vào ngày vào công ty và ngày nghỉ việc
  ­ Phép không sử dụng hết của năm được gia hạn tới tháng 05 của năm sau (mặc định và có thể sửa)
  ­ Sử dụng quỹ phép của năm nay trước, khi hết phép của năm trước mới sử dụng sang phép của năm sau
  ­ Khi hết thời gian gia hạn phép năm ngoái, nếu không sử dụng hết phép năm ngoái thì số ngày phép còn lại

  Update Ver 2
  ­ Sửa lại công thức trong cột phép năm nay tới hiện tại. Trong đó các trường hợp có thể xảy ra bao gồm
  1. Bằng 0 khi Ngày vào = ngày nghỉ
  2. Bằng 0 khi ngày nghỉ = ngày đầu năm
  3. Bằng 0 khi (ngày nghỉ ­ ngày vào) = ngày giữa tháng i
  5. Bằng 1 khi 
  ­ Ngày vào = Ngày đầu tháng
  ­ Ngày nghỉ >  Ngày giữa tháng i
  6. Bằng 1 khi 
  ­ Ngày vào > Ngày đầu tháng
  ­ Ngày vào = Cuối tháng
  7. Bằng Tháng nghỉ khi
  ­ Ngày vào 

 2. 14. Bằng (Tháng hiện tại ­ Tháng vào ­1) khi
  ­ Ngày vào = 15
  ­ Ngày nghỉ >= Ngày đầu tháng
  ­ Ngày nghỉ 
 3. g đủ thâm niên 5 năm

  ịnh và có thể sửa)
  sang phép của năm sau
  ái thì số ngày phép còn lại sẽ bị clear

  có thể xảy ra bao gồm

 4. háng mới. Dữ liệu về số ngày phép tới hiện tại sẽ nhảy theo

   cột P đến cột AA để quỹ phép tự tính lại

  hết tháng đang chọn

  à lấy số ngày cần thanh toán đưa vào bảng lương

 5. DANH SÁCH THEO DÕI NGHỈ PHÉP

  Điền Điền Chọn Điền Điền Điền Điền Điền

  Ngày bắt đầu hợp 
  STT Đơn vị Trạng thái Ma Nhân viên
  ̃ Họ và Tên Chức danh Ngày vào công ty
  đồng chính thức

  1 00. Ban Giám đốc Đang làm việc 0001 Nguyễn Thu Thủy Thành viên Ban Giám đốc 1/1/2018 3/2/2018
  2 00. Ban Giám đốc Đang làm việc 0002 Phạm Thị Hằng Giám đốc 1/1/2007 3/2/2007
  3 Đang làm việc
  01. Phòng Hành chính nhân sự 0003 Phạm Văn Tiến Trưởng phòng Hành chính nhân sự 5/8/2017 7/7/2017
  4 Đang làm việc
  01. Phòng Hành chính nhân sự 0004 Nguyễn Thùy Linh Trợ lý Giám đốc 12/1/2018 1/30/2019
  5 Đang làm việc
  01. Phòng Hành chính nhân sự 0005 Nguyễn Hồng Ánh Nhân viên Hành chính lễ tân 10/26/2018 12/25/2018
  6 02. Phòng Kinh doanh Đang làm việc 0006 Nguyễn Thị Thu Hương Trưởng phòng Kinh doanh 1/1/2006 3/2/2006
  7 02. Phòng Kinh doanh Đang làm việc 0007 Nguyễn Thu Hồng Nhân viên kinh doanh 6/6/2016 8/5/2016
  8 03. Phòng Kế toán Đang làm việc 0008 Nguyễn Thị Mai Nhân viên kế toán công nợ 12/1/2010 1/30/2011
  9 03. Phòng Kế toán Đang làm việc 0009 Phạm Thị Thanh Thúy Nhân viên Kế toán thuế 8/1/2011 9/30/2011
  10 03. Phòng Kế toán Đang làm việc 0010 Đặng Thị Loan Trưởng phòng Kế toán 12/1/2013 1/30/2014
  11 03. Phòng Kế toán Đang làm việc 0011 Ngô Thị Dung Nhân viên Kế toán tổng hợp 11/14/2017 1/13/2018
  12 04. Cửa hàng 01 Đang làm việc 0012 Phạm Thị Hằng Cửa hàng trưởng 1/1/2007 3/2/2007
  13 04. Cửa hàng 01 Đang làm việc 0013 Trần Thị Thu Nhân viên Bán hàng 8/15/2014 10/14/2014
  14 04. Cửa hàng 01 Đang làm việc 0014 Công Thị Thanh Hiếu Nhân viên Bán hàng 10/27/2014 12/26/2014
  15 04. Cửa hàng 01 Đang làm việc 0015 Trần Minh Huệ Nhân viên Bán hàng 6/21/2018 8/20/2018
  16 04. Cửa hàng 01 Đang làm việc 0016 Nguyễn Thị Thương Nhân viên Bán hàng 12/22/2018 2/20/2019
  17 05. Cửa hàng 02 Đang làm việc 0017 Nguyễn Thị Hiền Nhân viên Bán hàng 1/1/2008 3/1/2008
  18 05. Cửa hàng 02 Đang làm việc 0018 Lê Thị Giang Cửa hàng trưởng 11/1/2010 12/31/2010
  19 05. Cửa hàng 02 Đang làm việc 0019 Nguyễn Như Quỳnh Nhân viên bán hàng 8/9/2016 10/8/2016
  20 05. Cửa hàng 02 Đang làm việc 0020 Bùi Thanh Hương Nhân viên Bán hàng 8/9/2017 10/8/2017

 6. Ngày đầu tháng  Ngày giữa  Ngày cuối  Tháng 
  Đầu năm Cuối năm Tháng hiện tại
  hiện tại tháng hiện tại tháng hiện tại năm

  1/1/2019 12/31/2019 6 6/1/2019 6/15/2019 6/30/2019 06/2019

  1 2 3 4

  Công thức Công thức Công thức Công thức Điền Công thức Công thức Điền Điền Điền Điền
   257.0   2.0   ­     2.0   ­     ­     ­     ­   
   Thâm niên 
  Phép năm 
   Thâm niên  (quy đổi ra 5  #VALUE! #VALUE! #VALUE! Tổng Phép T1 T2 T3 T4
  thâm niên
  năm) 

   3.38   0.7   ­     12.0   2.0   ­     2.0 
   14.39   2.9   2   14.0   ­     ­   
   4.03   0.8   ­     12.0   ­     ­   
   2.47   0.5   ­     12.0   ­     ­   
   2.56   0.5   ­     12.0   ­     ­   
   15.39   3.1   3   15.0   ­     ­   
   4.95   1.0   ­     12.0   ­     ­   
   10.47   2.1   2   14.0   ­     ­   
   9.81   2.0   1   13.0   ­     ­   
   7.47   1.5   1   13.0   ­     ­   
   3.51   0.7   ­     12.0   ­     ­   
   14.39   2.9   2   14.0   ­     ­   
   6.76   1.4   1   13.0   ­     ­   
   6.56   1.3   1   13.0   ­     ­   
   2.91   0.6   ­     12.0   ­     ­   
   2.41   0.5   ­     12.0   ­     ­   
   13.39   2.7   2   14.0   ­     ­   
   10.55   2.1   2   14.0   ­     ­   
   4.78   1.0   ­     12.0   ­     ­   
   3.78   0.8   ­     12.0   ­     ­   

 7. Năm

  ###

  5 6 7 8 9 10 11 12

  Điền Điền Điền Điền Điền Điền Điền Điền Công thức Công thức Công thức Công thức
   ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­    #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
  Tổng số phép nghỉ  Tổng số phép nghỉ từ 
  T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 tới trước thời điểm  thời điểm gia hạn  #VALUE! #VALUE!
  gia hạn phép phép trở đi

  #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
  #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
  #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
  #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
  #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
  #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
  #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
  #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
  #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
  #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
  #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
  #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
  #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
  #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
  #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
  #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
  #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
  #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
  #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
  #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

 8. Check

  #VALUE!
  Sử dụng ở 
  cột này
  Công thức Điền Công thức Điền Điền Công thức Điền
  #VALUE!  ­    #VALUE!
  Số phép còn 
  Tổng số phép  Số phép đã  Tháng gia 
  lại sau thanh  Ghi chú Check Ngày nghỉ việc
  còn lại thanh toán hạn phép
  toán

  #VALUE! #VALUE!  05/2019  #VALUE! 6/5/2020
  #VALUE! #VALUE!  05/2019  #VALUE! 12/31/2100
  #VALUE! #VALUE!  05/2019  #VALUE! 12/31/2100
  #VALUE! #VALUE!  05/2019  #VALUE! 12/31/2100
  #VALUE! #VALUE!  05/2019  #VALUE! 12/31/2100
  #VALUE! #VALUE!  05/2019  #VALUE! 12/31/2100
  #VALUE! #VALUE!  05/2019  #VALUE! 12/31/2100
  #VALUE! #VALUE!  05/2019  #VALUE! 12/31/2100
  #VALUE! #VALUE!  05/2019  #VALUE! 12/31/2100
  #VALUE! #VALUE!  05/2019  #VALUE! 12/31/2100
  #VALUE! #VALUE!  05/2019  #VALUE! 12/31/2100
  #VALUE! #VALUE!  05/2019  #VALUE! 12/31/2100
  #VALUE! #VALUE!  05/2019  #VALUE! 12/31/2100
  #VALUE! #VALUE!  05/2019  #VALUE! 12/31/2100
  #VALUE! #VALUE!  05/2019  #VALUE! 12/31/2100
  #VALUE! #VALUE!  05/2019  #VALUE! 12/31/2100
  #VALUE! #VALUE!  05/2019  #VALUE! 12/31/2100
  #VALUE! #VALUE!  05/2019  #VALUE! 12/31/2100
  #VALUE! #VALUE!  05/2019  #VALUE! 12/31/2100
  #VALUE! #VALUE!  05/2019  #VALUE! 12/31/2100

 9. 12/31/2100
  12/31/2100
  12/31/2100
  12/31/2100
 10. Điền Điền

  Ngày thanh 
  Ghi chú nghỉ việc
  toán

  Đã bàn giao đầy đủ, có TT phép 7/5/2020

Download tài liệu Mẫu Danh sách theo dõi nghỉ phép File Docx, PDF về máy