[Download] Tải Mẫu Danh mục tài sản cửa hàng – Tải về File Docx, PDF

Mẫu Danh mục tài sản cửa hàng

Mẫu Danh mục tài sản cửa hàng
Nội dung Text: Mẫu Danh mục tài sản cửa hàng

Download


Mẫu Danh mục tài sản cửa hàng được lập nhằm thống kê các loại tài sản, nhà sản xuất, xuất xứ, model sản phẩm, thông số kỹ thuật, thời gian sản xuất,… để phục vụ cho công tác quản lý tài sản. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu.

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Danh mục tài sản cửa hàng – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Danh mục tài sản cửa hàng File Docx, PDF về máy

Mẫu Danh mục tài sản cửa hàng

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Danh mục tài sản cửa hàng

  1. DANH MỤC TÀI SẢN CỬA HÀNG
    Stt Tên tài sản Nhà sản xuất Xuất xứ Model Thông số kỹ  Thời gian  Người sử  Ghi chú
    thuật sản xuất dụng

    Ngày   tháng    năm
    Cửa hàng trưởng P.HCNS

Download tài liệu Mẫu Danh mục tài sản cửa hàng File Docx, PDF về máy