[Download] Tải Mẫu Đánh giá nhân viên quản lý thường niên – Tải về File Docx, PDF

Mẫu Đánh giá nhân viên quản lý thường niên

Mẫu Đánh giá nhân viên quản lý thường niên
Nội dung Text: Mẫu Đánh giá nhân viên quản lý thường niên

Download


Mẫu Đánh giá nhân viên quản lý thường niên là một công cụ quan trọng giúp theo dõi và kiểm tra hiệu quả công việc của nhân viên quản lý, từ đó nhà quản trị có thể đưa ra những động thái điều chỉnh, thưởng phạt phù hợp và kịp thời. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu.

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Đánh giá nhân viên quản lý thường niên – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Đánh giá nhân viên quản lý thường niên File Docx, PDF về máy

Mẫu Đánh giá nhân viên quản lý thường niên

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Đánh giá nhân viên quản lý thường niên

 1. ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN QUẢN LÝ THƯỜNG NIÊN

  THÔNG TIN NHÂN VIÊN

  TÊN NHÂN VIÊN QUẢN LÝ VỊ TRÍ CÔNG VIỆC

  ID NHÂN VIÊN PHÒNG BAN

  MATRIX MANAGER QUẢN LÝ TRỰC TIẾP

  THỜI GIAN LẦN ĐÁNH GIÁ TRƯỚC THỜI GIAN HÔM NAY

  ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT TỔNG THỂ

  100% 93.00%

  MỤC TIÊU

  ĐÁNH GIÁ MỤC TIÊU TỔNG THỂ

  40% 93%

  MÔ TẢ MỤC TIÊU CÁCH ĐO LƯỜNG MỤC TIÊU TRỌNG SỐ HOÀN THÀNH

  10% 100%

  15% 95%

  15% 70%

  10% 80%

  10% 80%

  10% 100%

  10% 100%

  10% 100%

  5% 100%

  5% 100%

  ĐÁNH GIÁ HÀNH VI

  XẾP HẠNG ĐÁNH GIÁ HÀNH VI TỔNG THỂ

  40% 93%

  PHẨM CHẤT MÔ TẢ THÊM TRỌNG SỐ HOÀN THÀNH

  Có mục tiêu phấn đấu 5% 100%

  Phát huy hết khả năng 5% 95%

  Chia sẻ thông tin 5% 70%

  Đóng góp vào văn hoá chung 5% 80%
  Luôn coi trọng phẩm chất và sự tôn 
  5% 80%
  trọng
  Tinh thần đổi mới 5% 100%

  Tự tin 5% 100%

 2. Đưa ra sáng kiến mới 5% 100%

  Hoàn thành nhiệm vụ 5% 100%

  Hoàn thành đúng thời hạn 5% 100%

  Khả năng truyền đạt kỳ vọng 5% 100%

  Khả năng phản hồi 5% 95%

  Đào tạo nhân tài 5% 70%

  Tuân theo chính sách nhân sự 5% 80%

  Biết cách đặt mục tiêu 5% 80%

  Năng suất 5% 100%

  Đứng lên từ vấp ngã 5% 100%

  Khả năng giảng dạy 5% 100%

  Khả năng học tập 5% 100%

  Phát triển thương hiệu và thực tiễn 
  5% 100%
  kinh doanh

  NHÂN VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ

  TÓM TẮT CÁC TIÊU CHUẨN NĂNG LỰC ĐẠT ĐƯỢC

  TÓM TẮT CÁC KHÍA CẠNH CẦN CẢI THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN THÊM

  ĐÁNH GIÁ MỤC TIÊU

  REVIEW VỀ CÁC MỤC TIÊU TRƯỚC ĐÓ

  MỤC TIÊU MỚI

  NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI ĐÁNH GIÁ

  XẾP HẠNG ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN

  20% 95%

  TÓM TẮT NHẬN XÉT VỀ NĂNG LỰC NHÂN VIÊN

 3. GÓP Ý VÀ PHÊ DUYỆT

  GÓP Ý

  CHỮ KÝ NHÂN VIÊN CHỮ KÝ NGƯỜI ĐÁNH GIÁ

  CHỮ KÝ QUẢN LÝ CẤP TRÊN KẾ 
  CHỮ KÝ QUẢN LÝ TRỰC TIẾP
  TIẾP

 4. ỜNG NIÊN

  TÊN NGƯỜI ĐÁNH GIÁ

  CHỨC VỤ

  QUẢN LÝ CẤP TRÊN

  EXCELLENT

  BÌNH LUẬN

  BÌNH LUẬN

 5. ỢC

  RIỂN THÊM

  N

Download tài liệu Mẫu Đánh giá nhân viên quản lý thường niên File Docx, PDF về máy