[Download] Tải Mẫu đăng ký thay đổi thời khóa biểu – Tải về File Word, PDF

Mẫu đăng ký thay đổi thời khóa biểu

Mẫu đăng ký thay đổi thời khóa biểu
Nội dung Text: Mẫu đăng ký thay đổi thời khóa biểu

Download

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu đăng ký thay đổi thời khóa biểu – Tải về File Word, PDF

Tài liệu “Mẫu đăng ký thay đổi thời khóa biểu” dùng cho trường hợp giáo viên bận việc cá nhân nên muốn thay đổi lịch dạy của mình. Mẫu đơn trình lên để nhà trường sắp xếp lại lịch dạy cho phù hợp… Mời các quý thầy cô tham khảo!

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu đăng ký thay đổi thời khóa biểu File Word, PDF về máy

Mẫu đăng ký thay đổi thời khóa biểu

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu đăng ký thay đổi thời khóa biểu

 1. ĐƠN VỊ: ………………………………

  ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI THỜI KHÓA BIỂU
  TUẦN:………..

  I. THAY ĐỔI LỊCH CỐ ĐỊNH TRÊN HỆ THỐNG
  (Khi thay đổi lịch cố định trên hệ thống GV cần căn cứ TKB của lớp và chú ý sự thay đổi lịch của GV khác)

  II. THAY ĐỔI LỊCH HÀNG TUẦN
  Lưu ý: 
  ­ Tất cả những thay đổi lịch hàng tuần đều quy về 2 trường hợp: Cắt lịch và Dạy bù
  ­ GV cần điền đúng và đủ các thông tin theo mẫu sau.

  1. Báo cắt lịch 
  Tên giảng viên Học phần (Mã học  Tiết bắt 
  STT Ngày Thứ Lớp Số tiết Lý do
  (Mã GV) phần) đầu

  (Cần có lý do chính đáng mới duyệt cắt lịch)

  2. Đăng ký dạy bù
  Tên giảng viên Học phần (Mã học  Tiết bắt 
  STT Ngày Thứ Lớp Số tiết Ghi chú
  (Mã GV) phần) đầu

                                                                                                                                GIÁO VỤ KHOA

Download tài liệu Mẫu đăng ký thay đổi thời khóa biểu File Word, PDF về máy